Sijoitamme eläkevarat turvaavasti ja tuottavasti

​​​Etera on vastuullinen sijoittaja. Taloudellisten seikkojen lisäksi huomioimme hyvään hallintotapaan, ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä seikkoja.

Etera on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (UNPRI). Etera allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2010 ja raportoi ensimmäistä kertaa sijoituksistaan YK:lle vuonna 2012.  

YK:n periaatteiden mukaisesti Etera on sitoutunut:

  • ottamaan ESG-asiat osaksi sijoitustoiminnan analyysejä ja päätöksentekoa
  • olemaan aktiivinen omistaja ja sisällyttämään ESG-asiat omistajapolitiikkaansa
  • edistämään sijoituskohteiden asianmukaista ESG-asioiden raportointia
  • edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden tehokasta käyttöönottoa yhdessä muiden kanssa
  • raportoimaan omasta toiminnasta ja edistymisestä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönotossa.

Vuonna 2012 Etera allekirjoitti sopimuksen GES Investment Servicesin kanssa. GES tarkastaa Eteran osake- ja korkosalkun kaksi kertaa vuodessa ja arvioi Eteran salkussa olevien yhtiöiden vastuullisuutta. Etera on myös vastuullista sijoitustoimintaa edistävän FINSIF-yhdistyksen jäsen ja osallistuu yhdistyksen kokouksiin ja seminaareihin.

Noudatamme omistajaohjauksen periaatteita

Eteran sijoitustoiminnassa noudatetaan omistajaohjauksen periaatteita. Omistajavallan käytössä Etera noudattaa lojaalisuuden, aktiivisuuden, läpinäkyvyyden ja kohtuullisuuden periaatteita.
 
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisuutta. Etera osallistuu aktiivisesti niiden yhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa Eteralla on omistuksia. Huomiota kiinnitetään myös siihen, millaisia hallituksia on yhtiöissä, joissa Etera on omistajana. Erityisesti tämä näkyy noteeraamattomissa yhtiöissä, joissa Eteralla on merkittäviä omistusosuuksia.  

Vastuullista rakennuttamista ja kiinteistösijoittamista

Etera edistää kestävää kehitystä ja ekotehokkuutta kiinteistösijoituksissaan ja on kestävää rakentamista edistävän Green Building Council Finlandin jäsen. Etera käyttää toimistorakennushankkeissaan LEED-sertifikaatteja tai muita ympäristösertifikaatteja.

Eteran toimitalo Helsingissä on WWF:n sertifioima Green Office. Etera raportoi ympäristöohjelmansa tuloksista vuosittain WWF:lle.