Monipuoliset yhteistyöverkostot

​Etera tarjoaa monipuolisia palveluita asiakkailleen yhdessä hyvän verkostonsa kanssa. Yhteistyötä tehdään päivittäin niin myynnin, palveluiden kuin työeläkealan kehittämisessä.

Danske Bank

Eteran työeläkevakuutukset ovat myynnissä Danske Bankissa. Yhteistyö näkyy myös vaivattomina verkkopalveluina.

Sekä yritys- että henkilöasiakkaat pääsevät suoraan Danske Bankin verkkopankista Eteran verkkopalveluun hoitamaan työeläkevakuutusasiat. Yhteistyötä on myös rahoituksen osalta.

Fennia

Eteran ja Fennian yhteistyön myötä Eteran työeläkevakuutukset ovat myynnissä Fenniassa ja Etera voi ohjata vahinkovakuutuksista kiinnostuneita asiakkaitaan Fenniaan.

Yhtiöt palvelevat yhteistyössä myös pk-yritysten asiakasrahoitusasioissa.

Pohjantähti

Etera ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjantähti ovat yhteistyökumppaneita. Eteran työeläkevakuutukset ovat myynnissä Pohjantähden vahinkovakuutusverkoston kautta.

Palvelua monen kanavan kautta

Etera tekee tiivistä yhteistyötä tilitoimistojen kanssa. Tilitoimistot ovat Eteralle tärkeä asiakkuudenhoito- ja palvelukanava.

Yhteistyötä tehdään myös erilaisten pankki-, takuu- ja vakuutuspalveluita tarjoavien yritysten ja asiamiesten kanssa. Asiakkaat voivat hyötyä Eteran yhteistyöstä muun muassa Vakuutusyhtiö Garantian kanssa. Kansainvälisessä vakuuttamisessa Eteran asiakkaita palvelee Maxis-verkosto.

Yhteistyötä yrittäjä- ja toimialajärjestöjen kanssa

Yhteistyö yrittäjä- ja toimialajärjestöjen kanssa hyödyttää isoa osaa asiakkaistamme.

Kumppaneita työkyvyn kohentamiseksi

Pidempiä ja parempia työuria tuetaan yhdessä työhyvinvoinnin ja ammatillisen kuntoutuksen kumppanien kanssa. Etera on jo pitkään ollut mm. SuomiMies seikkailee -kiertueen yhteistyökumppani yhteistyössä Kunnossa kaiken ikää -ohjelman kanssa.

Etera tekee yhteistyötä myös kulttuurin ja urheilun parissa.

Etera on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen

Etera on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (UNPRI). Etera on myös vastuullista sijoittamista edistävän FINSIF ry:n jäsen sekä Green Building Council Finlandin jäsen. GBCF edistää kestävää kehitystä kiinteistö- ja rakentamisalan toiminnassa.

Etera on allekirjoittanut sopimuksen GES Investment Servicesin kanssa. GES tarkastaa Eteran osake- ja korkosalkun kaksi kertaa vuodessa ja arvioi Eteran salkussa olevien yhtiöiden vastuullisuutta.

Etera on vahvistanut sijoitushallintoaan yhteistyöllä kansainvälisen State Street Corporationin kanssa. Etera ostaa sijoitusten arvopaperijärjestelmän ja -prosessin sekä riskienhallintajärjestelmän State Street Bankilta.

Yhdessä työeläkealaa kehittäen

Etera on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:hon kuuluvan Finanssialan Keskusliiton sekä Työeläkevakuuttajat TELA ry:n jäsen. Eteralla on edustajia monissa näiden järjestöjen työryhmissä ja toimielimissä.

Eläketurvakeskus on työeläkejärjestelmän yhteinen yhteistyöelin, jonka hallinnossa ja työryhmissä Eteralla on edustus. Kelan kanssa yhteistyötä tehdään eläkkeiden ratkaisutoiminnassa.

Etera tekee tietojärjestelmäyhteistyötä LTC-Otson kanssa. Lisäksi Etera ostaa kehitys- ja ylläpitopalveluita muilta IT-asiantuntijoilta. Työeläkeyhtiöiden omistama Arek Oy ylläpitää työeläkejärjestelmän yhteistä ansaintarekisteriä.

Työeläkeyhtiöiden toimintaa valvovat sosiaali- ja terveysministeriö ja Finanssivalvonta.