Etera huolehtii eläketurvasta

​Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Huolehdimme työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta sekä edistämme työhyvinvointia.

Työeläkevakuutus on osa suomalaista sosiaaliturvaa. Kaikki palkansaajat ja yrittäjät kuuluvat lakisääteisen työeläketurvan piiriin.

​Pätevä kumppani auttaa työelämän eri vaiheissa

Työnantaja vakuuttaa palkkaamansa työntekijät ja Etera hoitaa työntekijän eläketurvan. Autamme myös yrittäjää turvaamaan tulevaisuutensa.

Vakuutamme kaikkien toimialojen työntekijöitä työntekijän eläkelain TyEL:n mukaan ja yrittäjiä YEL:n mukaan.

Mutta emme tähtää vain eläkevuosiin. Haluamme tehdä myös työelämästä terveempää, antoisampaa ja koukuttavampaa. Toimivassa työympäristössä ja hyvässä työkunnossa jaksaa pidempään.

Asiakkaitamme ovat

  • yritykset
  • yhteisöt
  • yrittäjät
  • kotitaloudet

Keskinäisyys on yhteistä päätösvaltaa

Päätösvaltaa keskinäisessä yhtiössä käyttävät yhtiön osakkaat: vakuutuksenottajat, vakuutetut ja takuuosuuden omistajat.

Ylin päätösvalta on yhtiökokouksella. Eteraa johtavat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. 

Eteralaiset ovat asiakasläheisiä asiantuntijoita

Asiakastyytyväisyytemme on vuodesta toiseen erittäin hyvällä tasolla. Asiakkaamme kiittävät

  • vakuuttamisen vaivattomuutta ja helppoutta
  • ystävällistä palvelua
  • asiantuntemusta ja osaamista.