Huomattavat liiketoimet

​Etera julkaisee tiedot huomattavista liiketoimistaan asiakasyritystensä kanssa.

Kaikki Finanssivalvonnalle raportoitavat yli miljoonan euron liiketoimet julkaistaan kuukausittain. Liiketoimet on jaoteltu liiketoimen luonteen perusteella: sijoitukset, työhyvinvointi ja muut liiketoimet.

Eläkeyhtiöt raportoivat huomattavista ja poikkeuksellisista liiketoimistaan Finanssivalvonnalle kuukausittain.