Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hän myös vastaa yhtiön operatiivisesta johtamisesta. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Eteran toimitusjohtaja on Stefan Björkman. Varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena toimii Eteran asiakkuuksista ja vakuuttamisesta vastaava johtaja Timo Hietanen. Eteran toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan nimittää hallitus.

Toimitusjohtajaa tukee Eteran johtamisessa johtoryhmä, jonka hän nimeää. Johtoryhmä ohjaa ja kehittää Eteran toimintaa siten, että yhtiön hallituksen hyväksymät strategiset tavoitteet saavutetaan.

Johtoryhmä

​Stefan Björkman s. 1963
toimitusjohtaja, diplomi-insinööri 

johtoryhmän jäsen vuodesta 2014

Aktia Pankki Oyj varatoimitusjohtaja 2006–2013, Oral Hammaslääkärit Oyj toimitusjohtaja 2005–2006, Turvatiimi Oyj toimitusjohtaja 2002–2005, erVentures Oy partneri, toimitusjohtaja 2000–2002, Kone-konserni johtaja 1998–2000, Kone Japan toimitusjohtaja 1996-1998, Kone Elevators kehityspäällikkö 1991–1996

Työeläkevakuuttajat TELA ry:n hallituksen jäsen, Glaston Oyj:n nimitystoimikunnan jäsen, Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik, hallituksen puheenjohtaja

​Timo Hietanen s. 1958
varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen kauppatieteiden maisteri 

asiakkuudet ja vakuuttaminen

johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Sampo Pankki johtaja 2006-2009, Valtiokonttori kehitysjohtaja 2004-2006, Nordea yksikönjohtaja 2000-2004, Merita-Nordbanken johtaja 1999-2000, Merita Rahoitus johtaja 1997-1999, Arsenal rahoitusjohtaja 1994-1997, Suomen Säästöpankki rahoitusjohtaja 1992-1994

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvoston jäsen

​Tuula Kallio s. 1961
johtaja, varatuomari

työkyky ja eläkkeet

johtoryhmän jäsen vuodesta 2005

Eläketurvakeskuksen edustajiston varajäsen

Matias Klemelä s. 1978
johtaja, kauppatieteiden maisteri

talous ja riskienvalvonta

johtoryhmän jäsen vuodesta 2014

Timo Mäkelä s. 1962
johtaja, filosofian maisteri

aktuaaripalvelut

johtoryhmän jäsen vuodesta 2009

 

 

Jari Puhakka s. 1966
johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri

sijoitukset ja asiakasrahoitus

johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Tornator Oyj:n, Suomen Taideteollisuusyhdistyksen ja VH Holding 5 Oy:n hallitusten jäsen

Janne Ruuska s. 1965

johtaja, filosofian maisteri, MBA

tietohallinto

johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

LTC-Otso Oy:n hallituksen jäsen, Arek Oy:n hallituksen jäsen

Sami Ärilä s. 1974
johtaja, oikeustieteen kandidaatti henkilöstö ja viestintä

johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Leena Ylinenpää s. 1968
henkilöstöedustaja

vakuutusasiantuntija, merkonomi