Lähipiiri

Lähipiiriohje koskee merkittäviä oikeustoimia

Eterassa noudatetaan hallituksen hyväksymää lähipiiriohjetta.  Eteran ja sen lähipiirin kanssa tehtävistä merkittävistä liiketoimista päättää Eteran hallitus.

Lähipiiriohje koskee merkittäviä oikeustoimia, joissa Etera antaa lainan tai hankkii tai luovuttaa vähäistä suurempaa omaisuutta ja  muita Eteran merkittäviä liiketoimia, joissa toisena osapuolena on Eteran lähipiiriin kuuluva taho.

Lähipiiriohjeessa määritellään Eteran lähipiiriin kuuluvat henkilöt

Lähipiiriohjeessa määritellään Eteran lähipiiri.

Eteran lähipiiriin kuuluvat

  • Eteran hallintoneuvoston, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä niiden varajäsenet,
  • toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja,
  • tilintarkastaja, varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu tilintarkastuksesta,
  • muu ylimpään johtoon kuuluva henkilö, jolla on oikeus tehdä yhtiön tulevaa kehitystä ja toiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä.

Lähipiiriin kuuluu myös edellä mainittujen henkilöiden

  • edunvalvottavat sekä aviopuolisot, rekisteröidyn parisuhteen osapuolet ja avopuolisot, jotka ovat asuneet vähintään vuoden samassa taloudessa yllä mainittujen henkilöiden kanssa.

Lisäksi lähipiiriin katsotaan kuuluvaksi

  • Eteran tytär- ja osakkuusyritykset sekä yhteisöt, joissa edellä mainittu lähipiiriläinen yksin tai yhdessä jonkun toisen henkilön kanssa käyttää suoraan tai välillisesti määräysvaltaa.

Etera ylläpitää lähipiiriliiketoimista julkista luetteloa

Etera ylläpitää ajantasaista julkista luetteloa Eteran ja sen lähipiirin kanssa tehtävistä merkittävistä liiketoimista, niiden osapuolista ja keskeisistä ehdoista. Liiketoimesta julkistetaan sen osapuolet, kaupan kohde ja transaktion keskeiset ehdot kuten kauppahinta. Etera julkistaa tiedot tällä sivulla, mikäli tällaisia liiketoimia tehdään. ​