Eterassa noudatetaan sisäpiiriohjetta

Eterassa noudatetaan hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta. Eteran sisäpiiriohje on laadittu edistämään Eteran sijoitustoiminnan julkista luotettavuutta ja varmistamaan, ettei sisäpiirimääräyksiä tahattomastikaan rikota. Ohjetta sovelletaan Eteran sijoitustoimintaan, Eteran sisäpiirirekisteriin sekä Eteran työntekijöiden omaan kaupankäyntiin arvopapereilla.

Eteran pysyvät sisäpiiriläiset

Eteran pysyviä sisäpiiriläisiä ovat toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet, tilintarkastaja, sijoitustoiminnon työntekijät sekä muut Eteran työntekijät, jotka toimenkuvaansa perustuen saavat säännöllisesti haltuunsa sisäpiirintietoa, kuten Eteran johtoryhmään kuuluvat henkilöt.

Sisäpiirirekisterin tiedot

Etera ylläpitää sisäpiirirekisteriä pysyvistä sisäpiiriläisistä. Pysyvä sisäpiiriläinen on velvollinen tekemään Eteran compliance officerille omistusilmoituksen, jossa kerrotaan sisäpiiriläisen ja hänen lähipiirinsä omistamat arvopaperit. Lisäksi sisäpiiriläisen on ilmoitettava em. omistusten muutoksista.

Eteran julkinen sisäpiirirekisteri on nähtävillä Euroclear Finland Oy:n palvelupisteessä, Urho Kekkosen katu 5 C. Sisäpiirirekisteritiedot voi myös pyytää osoitteesta sisapiiri@etera.fi.

Luottamustehtävien julkistaminen

Etera julkistaa verkkosivuillaan hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan luottamustehtävät ja jäsenyydet muiden taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävien yhteisöjen toimielimissä.

Luettelossa julkistetaan myös Eteran johtoryhmään kuuluvien henkilöiden sekä yhtiön puolesta sijoituspäätöksiä tekevien ja valmistelevien henkilöiden luottamustoimet, jotka liittyvät heidän työtehtäviinsä. Luottamustoimia, jotka liittyvät em. henkilöiden jäsenyyteen asunto-osakeyhtiöiden hallituksissa, ei ole merkitty luetteloon.

Luottamustehtävien julkistamisella lisätään avoimuutta, tuetaan Eteran omistajaohjauksen periaatteiden toteutumista ja hallinnoidaan mahdollisia esteellisyystilanteita.

Luottamustoimiluettelon ylläpito

Eteran compliance officer ylläpitää ajantasaista luetteloa luottamustoimista tarkistamalla tiedot vähintään vuosittain luetteloon merkityiltä henkilöiltä.