Työkyvyttömyysriskin hallinta

Eteran tavoitteena ovat paremmat ja pidemmät työurat sekä työkyvyttömyyseläkemenojen pienentäminen.

Etera tarjoaa asiakkailleen työkyvyttömyysriskien hallintaan tietoa, Eteran omia tutkimus- ja asiantuntijapalveluita, asiakkaan tarpeisiin vastaavia työhyvinvointitoimenpiteitä ja työkaluja.

Tavoitteena on alentaa ja ennaltaehkäistä asiakasyritysten työkyvyttömyysriskiä edistämällä työyhteisöjen hyvinvointia ja työntekijöiden työkykyä. Työhyvinvointiin panostaminen lisää tutkitusti henkilöstötuottavuutta ja vähentää kustannuksia.

Työkykypalveluja tarjotaan kaikille asiakkaille. Asiakkaiden työhyvinvointitoimenpiteitä tuetaan tasapuolisin kriteerein.

Työkyvyttömyysriskin hallinnan periaatteet Eterassa on koottu omaksi dokumentikseen. Periaatteet ovat Eteran hallituksen hyväksymät, ja ne julkaistaan Eteran verkkosivuilla.