Yhtiökokous

​​​Keskinäisyys tarkoittaa Eteran osalta sitä, että sen osakkaita ovat vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva TyEL- tai YEL-vakuutus. Lisäksi osakkaita ovat TyEL-vakuutetut vakuutuskohtaisesti yhdessä sekä takuupääoman omistajat. Ylin päätösvalta on yhtiökokouksella.

Yhtiökokouksessa äänioikeuttaan käyttävät Eteran osakkaat. Vakuutetut käyttävät äänioikeuttaan keskuudestaan valitsemansa edustajan kautta. Vakuutuksenottajien ja vakuutettujen äänet määräytyvät Eteraan maksettujen vakuutusmaksujen mukaan.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen toukokuun loppua.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään

  • tilinpäätös ja toimintakertomus
  • tilintarkastuskertomus
  • vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioista sekä hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä

Yhtiökokouksessa päätetään

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • taseen osoittaman voiton käyttämisestä
  • hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta
  • hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista
  • tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten perusteista.

Yhtiökokouksessa valitaan

  • hallintoneuvoston jäsenet
  • tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

Osakkaalla on oikeus saada yhtiökokoukselle lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän toimittaa asiaa koskevan päätösehdotuksensa kirjallisesti viimeistään 31.1. osoitteeseen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera/hallitus, PL 20, 00241 Helsinki.