Etera käsittelee henkilötietoja huolella

​​​Tarvitsemme asiakkaidemme henkilötietoja eläketurvan hoitamiseksi ja hyvän palvelun takaamiseksi. Asiakastietoja säilytetään huolellisesti ja käytetään taiten.

Miksi keräämme henkilötietoja?

Eteran tehtävänä on hoitaa lakisääteistä työeläketurvaa. Keräämme henkilötietoja eläketurvan hoitamiseksi ja vaivattoman palvelun varmistamiseksi.    

Miten käsittelemme henkilötietoja?

Noudatamme tietojen käsittelyssä ja salassapidossa erityistä huolellisuutta. Tietoturva taataan sekä teknisin toimin että tarkoilla työohjeilla. Käsittelyssä huomioidaan luonnollisesti henkilötietolaki, vakuutuslainsäädäntö ja muut asiaa koskevia lait ja määräykset.

Mistä saamme tiedot?

Saamme henkilötietoja asiakkailtamme itseltään tai heidän asioitaan hoitavilta tahoilta, kuten tilitoimistoilta. Voimme pyytää tietoja myös joistakin viranomaisten ja muiden tahojen ylläpitämistä rekistereistä.

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja kuten nimi- ja yhteystietoja, vakuutustietoja, laskutus- ja perintätietoja sekä ansaintatietoja.

Eteran henkilörekistereistä on tehty tietosuojaselosteet, joissa kerrotaan, minkälaisia tietoja kuhunkin rekisteriin kuuluu ja miten tietoja käytetään. Oheisista linkeistä löydät rekisterien tietosuojaselosteet.

Miten voin tarkistaa omat tietoni?

Sinulla on oikeus tarkistaa rekistereissämme olevat itseäsi koskevat tiedot ja pyytää mahdolliset virheelliset tiedot korjattaviksi. Voit tarkistaa ja päivittää henkilötietosi ottamalla yhteyttä rekisteriselosteessa mainittuun rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Ketkä käyttävät tietojani?

Asiakkaiden henkilötietoja käytetään työeläkevakuuttamisen hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman asianomaisen suostumusta tai lain säännöstä. Lain nojalla tietoja voivat käyttää esimerkiksi Eläketurvakeskus (ETK) ja muut lakisääteisen eläke- ja sosiaaliturvan toimijat.  

Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä itseään koskevien tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.​

Miten käytämme evästeitä?

Etera käyttää toimintansa ja verkkosivujen kehittämiseksi sivuilla evästeitä, joita voidaan ajoittain siirtää käyttäjän tietokoneelle. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, mistä osoitteesta ja milloin käyttäjä on siirtynyt verkkosivuille, miten käyttäjä käyttää sivuja ja mikä on käyttäjän tietokoneen IP-osoite. Evästeiden avulla Etera ja sen yhteistyökumppanit voivat seurata palvelun käyttöä ja kävijämääriä.

Etera ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää evästeiden avulla kerättyjä tietoja myös viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

Voinko estää evästeiden käytön?

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Käyttäjä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.