Vastuullisuus on Eteran toiminnan kivijalka

Vastuullisuus näkyy kaikissa Eteran tekemisissä. Huolehdimme vakuuttamiemme työntekijöiden ja yrittäjien työeläketurvasta. Tuemme myös yrityksiä työhyvinvoinnin edistämisessä. Tavoitteena ovat paremmat ja pidemmät työurat.

Keskinäisenä työeläkeyhtiönä vastaamme toiminnastamme omistaja-asiakkaillemme. Vastuu ulottuu kuitenkin laajalti yhteiskuntaan. Huolehdimme usean sadantuhannen asiakkaan eläketurvasta.

Sijoitamme eläkevarat monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Vastuullinen sijoittaminen luo työtä ja turvaa. Eteran vakavaraisuus on perusta hyville sijoitustuotoille ja kilpailukykyisille asiakashyvityksille.

Kiinteistösijoituksissamme olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä ja ekotehokkuutta. Uudet rakennuskohteemme ovat LEED-ympäristösertifioituja. Eteran pääkonttori on WWF:n hyväksymä Green Office.

Katsomme yritysvastuuta kolmelta kantilta

Eteran taloudellinen vastuu on

  • lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanoa eli vakuuttamista
  • eläkkeiden maksamista
  • eläkevarojen turvaamista sijoitustoiminnan avulla.

Eteran sosiaalinen vastuu on

  • vastuuta eläketurvan hoidosta omistaja-asiakkaille eli vakuutuksenottajille, vakuutetuille ja takuuosuuden omistajille sekä muille sidosryhmille
  • vastuuta henkilöstöstä.

Eteran ympäristövastuu on

  • vaikuttamista kestävään kehitykseen pääkonttorissa ja sijoituskiinteistöissä​.