Vastuullisuus on Eteran toiminnan kivijalka

Vastuullisuus näkyy kaikissa Eteran tekemisissä. Huolehdimme vakuuttamiemme työntekijöiden ja yrittäjien työeläketurvasta. Tuemme myös yrityksiä työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisessä. Tavoitteena ovat paremmat ja pidemmät työurat.

Keskinäisenä työeläkeyhtiönä vastaamme toiminnastamme omistaja-asiakkaillemme. Vastuu ulottuu kuitenkin laajalti yhteiskuntaan. Huolehdimme usean sadantuhannen asiakkaan eläketurvasta ja tuemme heitä työkyvyn ylläpidossa.

Sijoitamme eläkevarat monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Vastuullinen sijoittaminen luo työtä ja turvaa. Eteran vakavaraisuus on perusta hyville sijoitustuotoille ja kilpailukykyisille asiakashyvityksille. Etera on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (UNPRI).

Kiinteistösijoituksissamme olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä ja ekotehokkuutta. Energiatehokkuushankkeilla muokataan vanhempien kiinteistöjen energiankulutusta. Uudet rakennuskohteemme ovat LEED-ympäristösertifioituja. Eteran pääkonttori on WWF:n hyväksymä Green Office sekä LEED GOLD -sertifioitu rakennus. Olemme vastuullisen yritystoiminnan verkoston FIBS:n jäsen, ja kuulumme myös Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit -verkostoon.

Raportoimme vastuullisuudestamme vuosikertomuksessa.

Katsomme yritysvastuuta kolmelta kantilta

Eteran taloudellinen vastuu on

  • lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanoa eli vakuuttamista
  • eläkkeiden maksamista
  • eläkevarojen turvaamista sijoitustoiminnan avulla.

Eteran sosiaalinen vastuu on

  • vastuuta eläketurvan hoidosta omistaja-asiakkaille eli vakuutuksenottajille, vakuutetuille ja takuuosuuden omistajille sekä muille sidosryhmille
  • vastuuta henkilöstöstä.

Eteran ympäristövastuu on

  • vaikuttamista kestävään kehitykseen pääkonttorissa ja sijoituskiinteistöissä​.