Maksuasiat

​​​Eteran vakuutuspalvelussa voi hoitaa myös vakuutuksen maksuasioita. Jos tulee tenkkapoo, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Muutokset maksuasioihin vaatii Pro-tunnukset. Kannattaa heti ottaa puheeksi käyttöoikeusasiat asiakkaittesi kanssa, jotta heidän palvelemisensa on nopeaa ja sujuvaa.

Eteran vakuutuspalvelussa voit

  • Seurata YEL-vakuutuksen maksutilannetta
  • Muuttaa maksuerien määrää
  • Hakea maksunjoustoa
  • Ilmoittaa YEL-työtulon muutoksista
  • Lähettää asiakaspalveluumme viestejä salatun SSL-yhteyden kautta
  • Ilmoittaa Eteralle yrityksen verkkolaskuosoitteen ja -operaattorin.
  • Ilmoittaa tilinumeron.

Usein kysyttyä TyEL-maksusta

Miten TyEL-vakuutusmaksu määräytyy?

Vakuutusmaksu määräytyy samoin, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamin perustein kaikissa työeläkeyhtiöissä. Vakuutusmaksu on ennen eläkevakuutusyhtiön myöntämää asiakashyvitystä samansuuruinen kaikissa yhtiöissä. Asiakashyvitykset alentavat sopimustyönantajien vakuutusmaksuja.

TyEL-vakuutusmaksut määräytyvät työntekijöille maksetun palkkasumman mukaan. Maksu jakautuu työnantajan ja työntekijän kesken. Työnantaja perii työntekijän eläkemaksun työntekijältä palkanmaksun yhteydessä ja maksaa koko ennakkomaksun Eteraan.

Sopimusasiakkaat saavat maksuunsa alennusta Eteran asiakashyvityksen kautta.

Suurtyönantajien  vakuutusmaksuun vaikuttaa asiakashyvityksen lisäksi myös yrityksen työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutunut eläkemeno.​

Miten yrityksen maksama TyEL-vakuutusmaksu muodostuu?

Lopullinen TyEL-maksu lasketaan seuraavan vuoden keväällä vuosilaskennassa. Vuosilaskennassa huomioidaan maksuluokan vaikutus ja suuruusalennus. Vuosi-ilmoittajalle lasketaan tässä vaiheessa myös lopullinen asiakashyvitys.

Kuukausi-ilmoittaja maksaa TyEL-maksun toteutuneiden palkkojen perusteella kuukausittain, palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Ennakkomaksuun vaikuttaa myös asiakashyvitys ja vakuutusmaksukorko. 

Vuosi-ilmoittaja maksaa ennakkomaksut 1–4, 6 tai 12 erässä. Maksu lasketaan ennakkopalkkasummasta. Ennakkopalkkasumman voi  päivittää milloin tahansa Eteran vakuutuspalvelussa. Ennakkomaksut tarkistetaan vuosilaskennassa seuraavan vuoden helmi–huhtikuussa. Vuosilaskennassa laskettava lopullinen maksu perustuu työnantajan vuosi-ilmoituksesta saatuihin täsmällisiin työntekijäkohtaisiin palkkatietoihin. Ennakkomaksuun vaikuttaa myös asiakashyvitys ja vakuutusmaksukorko.


Usein kysyttyä YEL-maksusta

Vaikuttaako erien määrä maksuun? Kannattaako maksaa yhdessä erässä?

Yrittäjä voi maksaa YEL-maksun 1–4, 6 tai 12 erässä. ´

Maksun eräkuukausien valinta vaikuttaa korkoutuksen kautta erääntyvään YEL-maksuun. Maksulle lasketaan joko korkohyvitystä tai -veloitusta maksukauden puolivälistä eräpäivään.

Yhdessä erässä maksaminen on edullisin vaihtoehto

YEL-maksu on pienin, kun maksu erääntyy kerran vuodessa tammikuussa. Suurimmillaan maksu on, kun se painottuu loppuvuoteen ja erääntyy kaksi kertaa vuodessa, esimerkiksi kesäkuussa ja joulukuussa.

Mikä on vakuutusmaksukorko?

YEL-maksulle lasketaan joko korkohyvitystä tai -veloitusta kunkin maksukauden puolivälistä eräpäivään. Laskennassa käytetään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaa vakuutusmaksukorkoa, joka YEL:n osalta vahvistetaan aina kalenterivuodeksi.

Vakuutusmaksukorko pienentää maksua eniten, kun maksu erääntyy kerran vuodessa tammikuussa. Suurimmillaan maksu on, kun eräpäivät painottuvat loppuvuoteen ja erääntyvät kesäkuussa ja joulukuussa.

Onko eläkeyhtiöiden YEL-vakuutusmaksuissa eroja?

YEL-maksu on sama jokaisessa yhtiössä. Siksi kannattaa ottaa vakuutus yhtiöstä, jolla on monipuolisia yrittäjille suunnattuja palvelukokonaisuuksia.

» Lue lisää palveluistamme yrittäjille

Usein kysyttyä YEL-maksujen joustosta

Miksi kannattaa nostaa YEL-maksua?

​Kun YEL-maksua maksaa enemmän, myös sen vuoden eläkekertymä kasvaa. YEL-maksut ovat kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia verotuksessa. Mitä isompi maksu, sitä isompi on myös verovähennys.

Lisätietoa verkkosivuillamme

» Verovähennysoikeus ja YEL-maksu, pdf

Kelan päivärahat

YEL-maksun joustot eivät vaikuta Kelan maksamiin päivärahoihin, sillä ne määräytyvät työtulostasi. Jos YEL-maksua haluaa nostaa pysyvästi, kannattaa korottaa YEL-työtuloa.

Miten YEL-maksua voi nostaa?

​Maksun jouston teet helposti kirjautumalla Eteran vakuutuspalveluun. Vakuutuspalveluun pääset Kirjaudu palveluun -painikkeesta.

Miten YEL-maksunjousto alaspäin vaikuttaa?

​Jos YEL-maksua joustaa alaspäin, myös eläkettä karttuu vähemmän siltä vuodelta.

Joustot eivät kuitenkaan vaikuta Kelan maksamiin päivärahoihin, sillä ne määräytyvät vahvistetusta työtulosta.

Mikä ero on maksun joustolla ja työtulon muutoksella?

Työtulon muutos ​Maksun jousto
​vaikuttaa koko sosiaaliturvaan​vaikuttaa vain eläkkeeseen
​on mahdollista tehdä useamman kerran vuodessa​mahdollista tehdä kerran vuodessa
​on tehtävä työtulon ala- ja ylärajojen sisällä​ylöspäin: lisämaksu 10 – 100 %
alaspäin: pienennys 10 – 20 %
​kannattaa ilmoittaa heti, sillä muutos astuu voimaan aikaisintaan ilmoituksen vastaanotto-päivästä lähtienpäätös on mahdollista tehdä vasta vuoden lopussa, koskee kuitenkin koko vuotta
​on voimassa aina seuraavaan muutokseen asti

​on voimassa vain kuluvan vuoden

​voi tehdä kuka tahansa työtulorajojen puitteissa

​joustolle tiettyjä edellytyksiä: esim. aloittavan yrittäjän ale estää jouston