Muutokset vakuutuksiin

​​​Eteran verkkopalvelussa hoidat vakuutusasiat sujuvasti. Jos tulee tenkkapoo, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Kirjautumalla Eteran verkkopalveluun hoidat kuntoon TyEL-vakuutuksen

  • Ilmoitustavan muutoksen
  • Verkkolaskuosoitteen
  • Tilinumeron muutoksen
  • Osoitteenmuutoksen
  • Muutokset ennakkopalkkasummaan
  • Lähetät viestin asiakaspalveluumme SSL-salatun yhteyden kautta.

YEL-vakuutuksiin pystyt tekemään

  • Muutokset YEL-työtuloon
  • Vakuutuksen päättämisen
  • Osoitteenmuutoksen
  • Tilinumeron muutoksen

 


Muutokset TyEL-vakuutukseen

Missä voin tehdä osoitteenmuutoksen?

Osoitteenmuutoksen voi ilmoittaa kirjautumalla Eteran verkkopalveluun tai  Asiakastietojen muutos -lomakkeella.

Muista ilmoittaa myös palkkatietoilmoituksia tekevän ja vakuutusta hoitavan henkilön tai tilitoimiston sekä laskunsaajan yhteystiedot, jos ne ovat eri kuin vakuutuksenottajan.

Verkkopalvelussa  voit muuttaa myös vakuutuksenhoitajan tai laskun saajan tiedot.

Voinko ilmoittaa palkat jatkossa kuukausittain?

Kyllä voit. Sopimustyönantaja voi vaihtaa ilmoitustavan Eteran kuukausi-ilmoitukseen. Ilmoitustapa on voimassa aina vähintään kalenterivuoden. Ilmoitustavan muutoksesta tulee ilmoittaa viimeistään marraskuun puoleen väliin mennessä. Muutos tulee voimaan vuoden alusta.

Voit vaihtaa ilmoitustapaa joko kirjautumalla Eteran verkkopalveluun tai ilmoittamalla asiakaspalveluumme.

Voinko vaihtaa ilmoitustapaa?

Sopimustyönantaja voi valita haluamansa palkkatietojen ilmoitustavan. Tilapäinen työnantaja ilmoittaa palkkatiedot aina kuukausittain. 

Ilmoitustavan muutoksesta tulee ilmoittaa marraskuun puoleen väliin mennessä joko kirjautumalla Eteran verkkopalveluun tai ilmoittamalla asiakaspalveluumme.

Ilmoitustavan muutos alkaa aina seuraavan vuoden alussa ja on voimassa vähintään kalenterivuoden.

Työntekijöiden palkkasummat on arvioitu väärin. Miten korjaan ilmoituksen tiedot?

Ennakkopalkkasumma on hyvä pitää ajan tasalla, sillä ennakkomaksut lasketaan ennakkopalkkasumman perusteella.

Etera laskee vuosilaskennassa lopullisen TyEL-maksun vuosi-ilmoituksessa ilmoitettujen toteutuneiden palkkojen mukaan.

Jos ennakkopalkkasumma on ollut virheellinen, voi työnantajalle tulla lisälasku.

Ennakkopalkkasumman muutoksen voit ilmoittaa kirjautumalla Eteraan verkkopalveluun. Voit myös soittaa asiakaspalveluumme.

Pitääkö tilitoimiston vaihtumisesta ilmoittaa Eteraan?

Tilitoimiston vaihtumisesta on hyvä ilmoittaa Eteralle, jolloin voimme tarkistaa kaikki vakuutuksen hoitoon liittyvät asiat ajan tasalle.​ Lisäksi tarkistamme, että uudella tilitoimistolla on vakuutuksen hoitoon tarvittavat Eteran verkkopalvelun käyttäjätunnukset ja vakuutuksen hoitajan tiedot ovat oikein.

Y-tunnus muuttuu. Mitä pitää tehdä ja miten kertyneen rahaston käy?

Ilmoita y-tunnuksen muutoksesta Eteran asiakaspalveluun mahdollisimman nopeasti.

Yleensä vanha vakuutus päätetään ja uudelle y-tunnukselle avataan uusi vakuutus, jonne kertynyt rahasto siirretään.

 

Yrityksessä ei ole enää työntekijöitä. Pitääkö vakuutus päättää?

Jos työnantajalla ei ole työsuhteessa yhtään työntekijää, tulee vakuutus päättää. Se päätetään viimeisen työsuhteen päättymispäivään tai sen kuukauden loppuun.

Palkkatiedot ajan tasalle päättymislaskentaa varten

Ennen vakuutuksen päättämistä tulee tehdä palkkailmoitus ja ilmoittaa kaikki työntekijöille maksetut palkat.

Päättymisilmoituksen jälkeen Etera tekee vakuutukselle päättymislaskennan ja postittaa päättymislaskelman vakuutuksenottajalle. Jos TyEL-maksuja on maksettu liikaa, palautamme erotuksen ilmoitetulle tilille. Jos TyEL-maksuja on maksettu liian vähän, lähetämme lisälaskun.

Vakuutusmaksun palauttamista varten tarvitsemme vakuutuksenottajan tilinumeron. Tilinumero tulee ilmoittaa kirjallisesti tai kirjautumalla Eteran verkkopalveluun.

Voiko vakuutuksen päättää puhelimessa?

Ei voi. Vakuutuksenottajan pitää ilmoittaa vakuutuksen päättämisestä kirjallisesti tai kirjautumalla Eteran verkkopalveluun.

Vakuutus päätetään, jos kaikki työsuhteet ovat päättyneet eikä uusia työntekijöitä ole tarkoitus lähiaikoina palkata. Jos vakuutus päättyy yrityksen omistajan vaihtumisen takia, ilmoita myös uuden omistajan nimi sekä tieto siitä, siirtyvätkö työntekijät yrityksen uuden omistajan palvelukseen.

Vakuutus päätetään myös silloin, jos yrityksen y-tunnus vaihtuu.

 


Muutokset YEL-vakuutukseen

Missä voin tehdä osoitteenmuutoksen?

Osoitteenmuutoksen voit tehdä kirjautumalla Eteran verkkopalveluun. 

Voit myös lähettää muutoksen asiakastietojen muutos -lomakkeella.

Tilinumeroni muuttuu, minne voin sen ilmoittaa?

Voit ilmoittaa tilinumerosi kirjautumalla Eteran verkkopalveluun.

Jään äitiyslomalle, miten toimin YEL-vakuutukseni kanssa?

Jos et harjoita yritystoimintaa äitiysloman aikana, YEL-vakuutus tulee päättää. Päättymisilmoituksen teet helpoiten kirjautumalla Eteran verkkopalveluun.  

Kannattaa muistaa, että aloittavan yrittäjän alennuksen saa vain kahteen yritystoimintajaksoon. Kun laitat vakuutuksen voimaan kolmannen kerran, et saa enää alennusta.​

Jään pidemmälle sairaslomalle, pitääkö maksaa YEL-maksuja?

Jos et harjoita yritystoimintaa, et tarvitse YEL-vakuutusta.  Jos sinulla on voimassa oleva YEL-vakuutus, sen tulee päättää. Päättymisilmoituksen teet helpoiten kirjautumalla Eteran verkkopalveluun. 

Kannattaa muistaa, että aloittavan yrittäjän alennuksen saa vain kahteen yritystoimintajaksoon. Kun laitat vakuutuksen voimaan kolmannen kerran, et saa enää alennusta.​

Menen opiskelemaan, mitä teen YEL-vakuutuksen kanssa?

Tarvitset YEL-vakuutuksen opiskeluaikanakin, jos harjoitat yritystoimintaa opiskeluaikanasi ja YEL:n ehdot täyttyvät.

Jos et harjoita yritystoimintaa opiskelujen ohessa, et tarvitse YEL-vakuutusta.  Jos sinulla on voimassa oleva vakuutus, se tulee päättää. Päättymisilmoituksen teet helpoiten kirjautumalla Eteran verkkopalveluun.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että aloittavan yrittäjän alennuksen saa vain kahteen yritystoimintajaksoon. Kun laitat vakuutuksen voimaan kolmannen kerran, et saa enää alennusta.

Jos yrittäjätoimintani on päättynyt tai päättymässä, pitääkö minun ilmoittaa Eteralle?

Yritystoiminnan päättymisestä pitää aina ilmoittaa Eteraan, jotta Etera voi päättää YEL vakuutuksesi. ​

Päättymisilmoituksen teet helpoiten kirjautumalla Eteran verkkopalveluun.

Miten toimin, kun haluan päättää vakuutuksen?

YEL-vakuutuksen voit päättää kirjautumalla verkkopalveluun. Vakuutuksen voi päättää myös lähettämällä sähköpostia.​


Kysymyksiä YEL-työtulosta

Kuinka YEL-työtulo määritellään?

YEL-työtulolla arvioidaan yrittäjän työpanos. Lain mukaan työtulon on vastattava sellaista palkkaa, joka olisi maksettava, jos yrittäjän YEL:n alaiseen työhön palkataan yhtä ammattitaitoinen henkilö tai sitä korvausta, joka keskimäärin vastaa tätä työtä. YEL-työtulo ei riipu siitä, millaista korvausta yrittäjä nostaa yrityksestään.

YEL:ssä tarkoitetun työtulon tulee vastata yrittäjän työpanoksen taloudellista arvoa, ei yritystoiminnan taloudellista tulosta.

Työtulon määrittelyssä ei huomioida toiminnan kirjanpidollista voittoa tai tappiota. Yritystoiminnan liikevaihto samoin kuin muu kirjanpidosta saatava selvitys voi kuitenkin antaa lisäselvitystä vakuutettavasta yritystoiminnasta ja sen laajuudesta.

Yrittäjä esittää hakemuksessa arvion työtulostaan. Etera vahvistaa työtulon lähettämällä vakuutuskirjan.

Vinkkejä sopivan työtulon määrittämiseksi

YEL-työtulon määrittämisessä voi olla apua seuraavista kysymyksistä:

​• Paljonko samaa työtä tekevälle sijaiselle maksettaisiin kuukausipalkkaa? Kertomalla kuukausipalkan kahdellatoista saat sopivan työtulon.
• Katso alla olevasta taulukosta, millaista turvaa saat eri työtulolla. Mieti millä kuukausitasolla pärjäät, jos sairastut tai jäät eläkkeelle.

» Esimerkkejä YEL-työtulon vaikutuksesta yrittäjän sosiaaliturvaan, pdf

•Määrittelyssä voi auttaa tieto, että Suomen keskityötulo on 22 000 euroa.
•Eläketurvakeskuksen työtuloohjeesta voi tarkistaa ammattikohtaisia suosituksia YEL-työtulolle.

Lisätietoa verkossa

» Yrittäjän työtulo, Eläketurvakeskus, pdf

Milloin YEL-työtuloa voi muuttaa?

YEL-työtuloa voi muuttaa milloin tahansa, mutta ei takautuvasti. YEL-työtulo kannattaa pitää ajan tasalla, jotta eläke- ja sosiaaliturva ovat riittävällä tasolla.

​Työtulon tarkistaminen kannattaa tehdä esimerkiksi yritystoiminnan kasvaessa tai supistuessa sekä yrittäjän oman työpanoksen muuttuessa joko pysyvästi tai tilapäisesti vähintään noin vuoden ajaksi (kuten äitiysloma).

Miten nostan YEL-työtuloa?

YEL-työtuloa voit nostaa kirjautumalla vakuutuspalveluumme tai lähettämällä yrittäjäpalveluumme sähköpostin. Kannattaa muistaa, että työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti. ​

Miksi YEL-työtuloa kannattaa nostaa?

YEL-työtulo on sosiaaliturvasi perusta. Eläke ja Kelan maksamat päivärahat lasketaan suoraan työtulostasi. Voit tarkistaa alla olevasta koosteesta, millaisen sosiaaliturvan saat eri työtuloilla.

Lisätietoa verkkosivuillamme

» Esimerkkejä YEL-työtulon vaikutuksesta yrittäjän sosiaaliturvaan, pdf

​Miksi YEL-työtulon kannattaisi olla vähintään ​12 564 euroa?

Työssäoloehdon täyttävän YEL-työtulon alaraja on 12 564 euroa. Työtuloa tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.

Jos työtulosi on tätä pienempi, et täytä työttömyyspäivärahan edellyttämää työssäoloehtoa, etkä voi liittyä yrittäjäkassan jäseneksi.

Lisätietoa verkkosivuillamme

 » Esimerkkejä YEL-työtulon vaikutuksesta yrittäjän sosiaaliturvaan, pdf

​Mitä YEL:n minimityötulolla saa?

YEL-työtulo on sosiaaliturvasi perusta. Minimityötulolla et pääse lainkaan työttömyysturvan piiriin. 

Lisätietoa verkkosivuillamme

» Esimerkkejä YEL-työtulon vaikutuksesta yrittäjän sosiaaliturvaan, pdf

YEL-työtuloa voi muuttaa

Kunkin vuoden alusta YEL-työtuloa tarkistetaan palkkakertoimella, jotta työtulosi seuraisi yleistä palkka- ja hintatason muutosta.

Jos yrittäjätoiminnassasi tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat olennaisesti YEL-työtuloosi, voit hakea siihen Eterasta muutosta suuntaan tai toiseen. 

Toiminnan tilapäinen katkos tai verotettavan tulon vuosittaiset muutokset eivät kuitenkaan vaikuta työtuloosi. Muutoksista kannattaa ilmoittaa mahdollisimman aikaisin, sillä työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti.
 
YEL-työtuloa voi muuttaa useamman kerran vuodessa ja se onnistuu helpoiten kirjautumalla Eteran vakuutuspalveluun.

YEL-maksun joustoa voi käyttää väliaikaisiin maksujen muutoksiin ylös tai alaspäin. 

» Lue lisää YEL-maksusta

Miten työtulon muutos eroaa maksun joustosta?

Työtulon muutos​Maksun jousto
​vaikuttaa koko sosiaaliturvaan​vaikuttaa vain eläkkeeseen
​on mahdollista tehdä useamman kerran vuodessa​mahdollista tehdä kerran vuodessa
​on tehtävä työtulon ala- ja ylärajojen sisällä​ylöspäin: lisämaksu 10 – 100 %
alaspäin: pienennys 10 – 20 %
​kannattaa ilmoittaa heti, sillä muutos astuu voimaan aikaisintaan ilmoituksen vastaanotto-päivästä lähtienpäätös on mahdollista tehdä vasta vuoden lopussa, koskee kuitenkin koko vuotta
​on voimassa aina seuraavaan muutokseen asti

​on voimassa vain kuluvan vuoden

​voi tehdä kuka tahansa työtulorajojen puitteissa

​joustolle tiettyjä edellytyksiä: esim. aloittavan yrittäjän ale estää jouston