Mistä palkoista TyEL-maksut?

​​​​TyEL-maksu maksetaan TyEL-palkasta. Alla olevasta listasta voit tarkistaa helposti, onko palkka, palkkio tai korvaus TyEL-palkkaa vai ei.        

TyEL-palkka on tehdystä työstä maksettu korvaus. Usein sama kuin työntekijän ennakonpidätyksen alainen bruttopalkka. Siihen sisältyy rahapalkka sekä luontoisedut verotusarvon suuruisina. TyEL-palkasta pidätetään myös työntekijän eläkemaksu.​

Jos et löydä etsimääsi ansiolajia, kysy asiakaspalvelustamme. Asiakaspalvelumme palvelee sinua arkisin klo 8–16, asiakaspalvelu@etera.fi, puh 010 553 3030.


Tarkista, onko palkkalaji TyEL-palkkaa

Peruspalkka

PalkkalajiTyEL?
Kuukausi-, tunti-, urakka tai palkkiopalkkaKyllä
Alle ennakonpidätyksen jäävät palkat (esimerkiksi opiskelija) Kyllä
Irtisanomisajan palkka lakisääteiseltä irtisanomisajalta Kyllä
*Vahingonkorvauksena maksettava irtisanomisajan palkka lakisääteistä pidemmältä ajalta (eroraha, kultainen kädenpuristus) Ei
*Korvaus irtisanomisesta lomautuksen aikana Ei
​*Kilpailunrajoituskorvaus​Ei
Työharjoittelu, oppisopimus, työkokeilu tai koulutussopimus, jos työntekijä työsuhteessaKyllä
Työllistämistuen avulla palkatun työntekijän kokonaispalkka (työllistämistuki, yhdistelmätuki)Kyllä
Työharjoittelu, työkokeilu työmarkkinatuella, jos ei työsuhdettaEi
Ulkomaantyöstä maksettu vakuutuspalkka Kyllä
Konkurssissa valvotut ennen konkurssia erääntyneet palkkasaatavatKyllä

Vuosiloma

PalkkalajiTyEL?
Vuosilomapalkka, vuosilomakorvaus, lomaltapaluuraha, lomapalkan korotus Kyllä
Lomakorvaus työsuhteen päättyessäKyllä

Poissaolot

PalkkalajiTyEL?
Työnantajan maksama sairaus- ja osasairausajan palkkaKyllä
Työnantajan maksama tapaturma-ajan palkkaKyllä
Sairauskassan täydennyspäiväraha Ei
Kelasta saatu päivärahaEi
Tapaturmavakuutuksesta saatu päivärahaEi
​Äitiysloma-ajan palkka​Kyllä
​Muu palkallinen poissaolo​Kyllä
​Palkattomat poissaolot ​Ei

Kustannusten korvaukset

PalkkalajiTyEL?
Työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaukset verohallinnon ohjeiden mukaisten määrien osalta
(esim. päiväraha, työväline-, kilometri-, ateria- yöpymiskorvaus, muut matkakulut)
Ei
Verollinen päivärahaKyllä
Työehtosopimuksen perusteella maksettu
verollinen päiväraha, joka on verohallituksen ohjeita suurempi
Ei
Työsuhdematkalippu, verovapaa osuusEi
Työsuhdematkalippu, verotettava osuus Kyllä

Palkkiot

Palkkalaji

TyEL?
Tulospalkkio, bonus, tuotantopalkkio tai -lisä Kyllä
​Henkilöstörahastoon maksettu bonus tai rahastosta nostettu bonus​Ei
Osakepalkkio, kun edun arvo riippuu osakkeiden arvon kehityksestä ja palkkion lupaamisen ja edun saamisen välillä on vähintään vuosi Ei
​Osakepalkkiosta aiheutuvan veron maksamiseksi annettu korvaus​Ei
Optio-oikeus, osingonjako, voitto-osuus Ei
Palkkiot työsuhteessa
* Kokous- tai luentopalkkio Kyllä
* Aloite-, rekrytointi tai vinkkipalkkioKyllä
* Kirjoitus- tai opinnäytetyöpalkkio Kyllä
Palkkiot ilman työsuhdetta
*Kokous- tai luentopalkkio Ei
*AloitepalkkioEi
*Kirjoitus- tai opinnäytetyöpalkkio Ei
Luottamusmies- tai muu luottamustoimipalkkio (työsuhteessa tai vapaaehtoisesti vakuutetulle maksettu) Kyllä
Luottamustoimipalkkio (ilman työsuhdetta eikä vapaaehtoisesti vakuutettu) Ei

Luontaisedut

Palkkalaji​​TyEL?
Esimerkiksi auto-, lounas-, puhelinetu ym.Kyllä
Vapaaehtoinen eläkevakuutus ja säästöhenkivakuutus
(Työnantajan työntekijälle vapaaehtoisen
eläkevakuutuksen ja säästöhenkivakuutuksen
maksujen veron ennakonpidätyksen alainen
osuus)
Kyllä
​Henkilökuntaetuudet, kun niitä ei saada vastikkeena työstä
*liikunta- ja kulttuurisetelit
​Ei

Palkanlisät ja -korotukset

Palkkalaji​TyEL?
Olosuhde-, iltatyö-, yötyö- tai viikonloppulisäKyllä
Sunnuntaityö- tai ylityökorotusKyllä
Ikä- tai palvelusvuosilisä Kyllä
ViikkolepokorvausKyllä
Hälytys-, hätätyö-, ylityö-, tai seisokkityökorvaus Kyllä
Työajan tasaamislisät Kyllä
Varallaolo-, pekkaspäivävapaa- ja arkipyhäkorvausKyllä
Lahja
* ylimääräinen palkkaerä, esim. jouluraha, 13:nnen kuukauden palkka, palveluvuosikorvaus tai -lahja
Kyllä
Lahja
* merkkipäivän tai muun syyn perusteella annettu tavanomainen esine- tai rahalahja
Ei
ProvisioKyllä

Muut lisät ja korvaukset

PalkkalajiTyEL?
Odotusajan palkka saatavan suorituksen viivästyessä työsuhteen päättyessä Ei
TyösuhdekeksintökorvausEi
Rojalti, käyttökorvaus Ei

Muut suoritukset

PalkkalajiTyEL?
Palvelurahat yleisöltä Kyllä
Urheilijan palkkio tai palkkio Ei
Työkorvaus ennakkoperintärekisteriin kuuluvalleEi
Työkorvaus ei ennakkoperintärekisteriin kuuluvalleEi
Vammaispalvelulain perusteella hoitajalle maksettu korvaus Ei