Suurtyönantajan TyEL-maksu

​​​Suurtyönantaja määritellään  palkkasumman mukaan. Suurtyönantaja voi vaikuttaa omaan TyEL-maksuunsa panostamalla työhyvinvointiin ja pienentämällä työkyvyttömyyttä.

Kaikkien eläkeyhtiöiden TyEL-maksun osat lasketaan samoilla säännöillä, jotka sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa. Kahden vuoden takainen palkkasumma vaikuttaa yrityksen omavastuuasteeseen ja maksutappioalennuksen suuruuteen.

Mitä suurempi yrityksen palkkasumma on, sitä enemmän työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat sen TyEL-vakuutusmaksuprosenttiin.


 Osin omavastuullisen suurtyönantajan maksun osat 

Osin omavastuullinen suurtyönantaja on yritys, jonka palkkasumma on ollut ​​2 044 500​–32,712​ milj. € vuonna ​2015.

​Maksun osatMaksun osien
määräytyminen​

2017

​2016
​Alentamaton maksu​Kiinteä
Mukana ennakkomaksussa
25,1​ ​%​​​25,1​ %
​​Tilapäinen alennus​Palkkasumman mukaan​–0,50 % — –0,25 % ​
​Asiakashyvitys​​Vakuutuskohtainen
Mukana ennakkomaksussa
Keskimäärin -0,5 %(arvio)​Keskimäärin -0,5 % 
Maksuluokan vaikutus​Vakuutuskohtainen
Tarkentuu vuosilaskennassa
​Erillisen laskelman mukaan​Erillisen laskelman mukaan
​Maksutappioalennus​Kiinteä
Mukana ennakkomaksussa
​-0,176​ %-0,15​ %
​​Suuruusalennus *​Huomioidaan vuosilaskennassa-0,0​–0,0924​ %​-0,0–0,0995 %

* Suuruusalennusta saa, jos työnantajan Eterassa vakuutettu palkkasumma on yli 5 M€ tai konsernin palkkasumman perusteella.


Omavastuullisen suurtyönantajan maksun osat 

 Omavastuullinen suurtyönantaja on yritys, jonka palkkasumma on ollut yli 32,712​ milj. € vuonna ​2015​.

​Maksun osatMaksun osien
määräytyminen​
2017​2016
​Alentamaton maksu​Kiinteä
Mukana ennakkomaksussa
25,1​ %​​25,1​ %
​Tilapäinen alennus​Kiinteä-0,25​ %
​Asiakashyvitys​​Vakuutuskohtainen
Mukana ennakkomaksussa
Keskimäärin -0,5 %(arvio)

​Keskimäärin -0,5 %

Maksuluokan vaikutus​Vakuutuskohtainen
Tarkentuu vuosilaskennassa
​Erillisen laskelman mukaan​Erillisen laskelman mukaan
​Maksutappioalennus​Kiinteä
Mukana ennakkomaksussa
-0,207​ %-0,179​ %
​​Suuruusalennus *​Huomioidaan vuosilaskennassa​- 0,0924 – -0,2962​​ %​- 0,0982 – -0,3146​ %

* Suuruusalennusta saa, jos työnantajan Eterassa vakuutettu palkkasumma on yli 5 M€ tai konsernin palkkasumman perusteella.


 

Usein kysyttyä TyEL-maksusta

Asiakashyvitys

Asiakashyvitystä saavat Eteran sopimusasiakkaat.

Aiakashyvityksen laskennan perusteena ovat :

  • asiakkaan edellisvuoden TyEL-maksut
  • koko asiakassuhteen voimassaoloajalta vakuutusmaksuista Eteraan kertynyt rahasto   

Kumpikin  vaikuttaa asiakashyvitykseen yhtä paljon. Eli puolet asiakashyvityksestä jaetaan TyEL-maksujen, puolet rahaston perusteella. 

Etera laskee jaettavan asiakashyvityksen huhtikuussa. Kuluvan vuoden asiakashyvitys huomioidaan kuluvan vuoden TyEL-maksuissa.

Entä uuden asiakkaan asiakashyvitys?

Uuden asiakkaan vakuutukselle rahastoa alkaa kertyä vakuutuksen alusta lähtien. Asiakashyvitys alentaa maksua ensimmäisen kerran toisena vakuutusvuonna.

Mikä vaikuttaa Eteran asiakashyvitysten kokonaismäärään?

Asiakashyvitykset vaihtelevat eläkeyhtiöittäin. Eteran asiakkaille jaettavan alennuksen määrään vaikuttavat vakavaraisuus, hoitokustannusylijäämä​, ja sijoitustuotot.

Vakuutusmaksukorko

​Vakuutusmaksu​korkoa käytetään ennakkomaksujen ja lopullisen TyEL-maksun korkouttamiseen. Korko on sama kaikilla eläkeyhtiöillä.

Vakuutusmaksukorko perustuu Garantiassa noteerattuun TyEL:n 12 kuukauden viitekorkoon.

Miten vakuutusmaksukorko vaikuttaa?

TyEL-maksulle lasketaan joko korkohyvitystä tai -veloitusta kalenterivuoden puolivälistä eräpäivään. Ennen 1.7. erääntyviä ennakkomaksuja hyvitetään vakuutusmaksukorolla, mikä alentaa maksua. 30.6. jälkeen erääntyviin ennakkomaksuihin lisätään vakuutusmaksukoron osuus.

TyEL-maksun osat

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa niin sanotun keskimääräisen työeläkemaksun. Se kuitenkin poikkeaa siitä, mitä Etera ja muut työeläkeyhtiöt ilmoittavat omilla sivuillaan. Mistä se johtuu, meiltä usein kysytään.

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama työeläkemaksuprosentti sisältää kaikkien eläkeyhtiöiden keskimäärin antaman asiakashyvityksen, suuruusalennuksen, maksutappio-osan alennuksen ja maksunalennuksen.

Keskimääräistä TyEL-maksuprosenttia ei voi käyttää yksittäisen yrityksen tai työnantajan maksuprosenttina.

Keskimääräisen TyEL-vakuutusmaksun osat

Vuosi​​2017 ​2016
Vanhuuseläke​3,5​2,9
Työkyvyttömyyseläke​0,9 0,9
Tasausosa​19,7 20,2 
Muut​0,8​0,9
Arvioidut hyvitykset​-0,5​-0,5
​Tilapäinen alennus​-​-0,4​
Keskimääräinen vakuutusmaksu​24,4​24,00

 

Jos pienyritys kuuluu suureen konserniin, se voi myös saada konsernin palkkasumman perusteella hoitokustannusosan alennusta.

Lisätietoa verkossa

» TyEL-maksun osat, Eläketurvakeskus

Milloin saan tietää yrityksen TyEL-maksun määrän?

Ennakkotiedon tulevan vuoden vakuutusmaksuprosentista lähetämme joulukuussa. Lopullisen TyEL-maksun erittelyineen lähetämme vuosilaskennan jälkeen helmi-huhtikuussa.


Lisätietoa suurtyönantajan TyEL-maksun osista

Kun yritys kasvaa suurtyönantajaksi

Kun yritys kasvaa palkkasummaltaan TyEL:n mukaiseksi suurtyönantajaksi, sen maksuluokka on aluksi perusluokka eli 4. Kun yritys on kolme vuotta ollut suurtyönantaja, sen  maksuun alkaa vaikuttaa yrityskohtainen maksuluokka.

Tämä siksi, että maksuluokka määräytyy kahden ja kolmen vuoden takaisten työkyvyttömyysriskien perusteella.

Maksutappioalennus

TyEL-vakuutusmaksun maksutappio-osalla katetaan sitä riskiä, että yritys jättää vakuutusmaksuja maksamatta.

Suurtyönantajilta maksutappiota syntyy keskimäärin vähemmän kuin pieniltä. Siksi niille annetaan maksutappioalennusta.

Miten maksuluokka määräytyy?

Yrityksen maksuluokkaan vaikuttavat

  • yrityksen työntekijöille myönnetyt pysyvät työkyvyttömyyseläkkeet
  • yrityksen ikärakenne
  • palkkasumma

Näiden perusteella suuryritykselle määritetään työkyvyttömyysmaksuun vaikuttava maksuluokka. Maksuluokan tarkoituksena on kannustaa työnantajia huolehtimaan työntekijöittensä työkyvystä.

Yrityksen maksuluokka määräytyy vertaamalla yrityksen omien työkyvyttömyyseläkkeiden eläkemenoa keskimääräiseen tasoon. Eläkemeno tarkoittaa sitä kustannusta, joka keskimäärin syntyy työntekijän jäädessä työkyvyttömyyseläkkeelle siihen hetkeen kun hän jää vanhuuseläkkeelle.

Korkeakaan ikärakenne ei välttämättä tarkoita korkeampaa vakuutusmaksua, jos työkyvyttömyysriski ei ole ikärakenne huomioituna keskimääräistä korkeampi.

Maksuluokka lasketaan vuosittain etukäteen. Etera laskee maksuluokat yrityskohtaisesti ja ilmoittaa niistä asiakkailleen loppusyksystä.  

Maksuluokkia on 11. Pienin maksu on  luokassa 1 ja suurin luokassa 11. Keskimääräistä työkyvyttömyysmaksua vastaavana perusluokkana käytetään maksuluokkaa 4.


Kuvio: Palkkasumman vaikutus maksuluokkaan

Mitä suurempi yrityksen palkkasumma on, sitä enemmän sen oma maksuluokka vaikuttaa vakuutusmaksuun.

Pienimmät työnantajat maksavat työkyvyttömyyseläkemaksun perusosaa. Kaikkein suurimmat työnantajat maksavat vain maksuluokan mukaista osuutta.

 

Suuruusalennus ja hoitokustannusosa

Hoitokustannusosa on liikekulu, jolla katetaan vakuutusten ja eläkeasioiden hoito ja ratkaisu.

Suurtyönantajan vakuutusten ja eläkeasioiden hoitokulu ei kasva samassa suhteessa palkkasumman kanssa. Siksi mitä suurempi työnantaja on kyseessä, sitä enemmän se saa suuruusalennusta.

Suuruusalennusta saa

  • työnantaja, jonka Eterassa vakuutettu TyEL-palkkasumma on vähintään 5 miljoonaa euroa.
  • työnantaja, joka kuuluu konserniin, jonka Eterassa vakuutettu TyEL-palkkasumma on vähintään 5 miljoonaa euroa. 

Työnantajan vastuu työkyvyttömyyseläkkeen eläkemenosta

Jokaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle määritetään eläketapahtumavuosi ja eläkemeno.

Eläketapahtumavuosi on se vuosi, jona eläkkeensaaja on sairastunut. 

Eläkemeno tarkoittaa sitä kustannusta, joka keskimäärin syntyy työntekijän jäädessä työkyvyttömyyseläkkeelle siihen hetkeen kun hän jää vanhuuseläkkeelle. Se riippuu eläkkeensaajan iästä ja ansioista.

Eläketapahtumavuosi ratkaisee, mitkä työnantajat vastaavat eläkemenosta. Työnantajan vastuu eläkemenosta määräytyy eläketapahtumavuotta edeltävien kahden kalenterivuoden aikana eläkkeensaajalle maksettujen ansioiden perusteella. Eläkemenosta vastaavat ne työnantajat, jotka ovat tänä aikana maksaneet eläkkeensaajalle palkkoja. Eläkemeno jaetaan työnantajien kesken eläkkeensaajalle maksettujen palkkojen suhteessa.

Eläkemenoa ei veloiteta työnantajalta sellaisenaan, vaan se otetaan huomioon määrättäessä työnantajan maksuluokkaa.

Uusi yritys ja yritysmuodon muutokset

Uuden yrityksen maksuluokka on aluksi perusluokka 4. Yrityksen kolmantena toimintavuonna lasketaan yrityskohtainen maksuluokka. Tämä siksi, että maksuluokka määräytyy kahden ja kolmen vuoden takaisten työkyvyttömyysriskien perusteella.

Konsernikohtaisen vakuutusmaksun laskeminen

Konserni voi valita joko yhtiökohtaisen tai konsernikohtaisen laskentatekniikan TyEL-maksun määräytymiseen. Konsernikohtaisen laskentatekniikan voi valita, jos konsernin Eterassa vakuutettu yhteispalkkasumma on pysyvästi yli 30 M€.

Kaikkien konsernitekniikan piiriin kuuluvien työnantajien maksuprosentti määräytyy kuten kunkin työnantajan palkkasumma olisi yli 30 M€. Eli pienikin työnantaja saa maksutappioalennuksen täytenä. Koska maksutappio-osa pienenee laskennassa käytettävän palkkasumman kasvaessa, on konsernisopimus aina kannattava maksutappio-osan kannalta.

Konsernikohtaisessa maksutekniikassa maksuluokka vaikuttaa jokaiseen konserniin kuuluvan työnantajan maksuprosenttiin täydellä teholla. Konsernitekniikan kannattavuus riippuu siitä, onko työnantajan maksuluokka perusluokkaa korkeampi vai matalampi.

Voit pyytää vertailun laskentatekniikoista Eteran asiakaspäälliköltä.