Yritystoiminnan muutokset ja TyEL

Kun asiakkaan yritystoiminnassa on muutoksia, on hoidettavien asioiden listallasi myös TyEL. Aina kannattaa selvittää, miten yrityksen TyEL-vakuutukseen liittyvä rahasto kannattaa hoitaa.

Löydät alta ohjeet keskeisimpiin muutostilanteisiin. Kaikkiin TyEL-vakuuttamista koskeviin kysymyksiin saat vastauksen yhteyshenkilöltäsi Eterassa tai asiakaspalvelustamme.

Ilmoita muutoksista aina Eteraan. Lähetä meille myös jäljennös kauppa- tai yhdistysrekisteriotteesta, elinkeinoilmoituksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

Yritystoiminnan muutokset ja TyEL

Miten yhtiömuodon muutos vaikuttaa TyEL-vakuutuksiin?

Y-tunnus on ratkaiseva. Jos yrityksen Y-tunnus ei muutu, TyEL-vakuutus jatkuu ennallaan. Jos Y-tunnus muuttuu, otetaan uusi TyEL-vakuutus.

 • Jos toiminimen haltija muuttaa yrityksensä osakeyhtiöksi, avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi, vanha TyEL-vakuutus päätetään. Uusi yhtiö ottaa työntekijöille uuden vakuutuksen.
 • Jos kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö muutetaan osakeyhtiöksi, TyEL-vakuutus jatkuu muutoksitta.

Säilyykö rahasto?

Kertynyt rahasto voidaan siirtää jatkavan yrityksen vakuutukseen. Rahastoasioissa ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Eterassa tai asiakaspalveluumme.

Miten TyEL-vakuutus järjestetään yrityksen sulautuessa toiseen?

 • Jos yrityksistä yksi jää toimintaan ja muut yritykset sulautuvat siihen, sulautuvien yritysten työntekijät voidaan siirtää toimintaan jääneen yrityksen TyEL-vakuutukseen. Jos yrityksellä ei ole TyEL-vakuutusta, se voi ottaa uuden TyEL-vakuutuksen. Sulautuneiden yhtiöiden TyEL-vakuutus voidaan  päättää.
 • Jos yritykset perustavat yhdessä uuden yhtiön ja sulauttavat toimintansa siihen, yritysten TyEL-vakuutus tulee päättää. Uusille yhtiölle otetaan uusi vakuutus. 

Miten käy sulautuneiden yhtiöiden rahastojen?

Sulautuneen yhtiön rahasto voidaan siirtää vastaanottavalle yhtiölle. Rahastoasioissa ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Eterassa tai asiakaspalveluumme.

Miten TyEL-vakuutus hoidetaan yrityksen jakautuessa?

 • Jos vanha yritys jatkaa jakautumisen jälkeenkin toimintaansa, sen TyEL-vakuutus pysyy voimassa, jos yritykseen jää kyseisessä vakuutuksessa vakuutettavia työntekijöitä. Uusi yhtiö ottaa TyEL-vakuutuksen, jos sillä on työntekijöitä.
 • Jos vanhan yrityksen toiminta päättyy jakautumisessa, vakuutus päätetään. Uudet yritykset hankkivat TyEL-vakuutuksen työntekijöilleen.  

Miten rahastot jakautuvat?

Jakautuvan yhtiön rahaston siirtymisestä sovitaan tapauskohtaisesti. Usein se voidaan kokonaisuutena siirtää yhden toimintaa jatkavan yrityksen vakuutukseen.

Rahastoasioissa ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Eterassa tai asiakaspalveluumme.

Milloin TyEL-vakuutus tulee päättää?

TyEL-vakuutuksen voi pitää voimassa vuoden, vaikka yrityksellä ei olisi työntekijöitä tai yritystoiminnassa olisi keskeytyksiä.

Ilmoita TyEL-vakuutuksen päättämisestä Eteraan, jos

 • yritystoiminta on päättynyt kokonaan
 • kaikkien työntekijöidesi työskentely on päättynyt, etkä ole palkkaamassa uusia työntekijöitä vuoden sisällä
 • yrityksen Y-tunnus vaihtuu.

Miten käy rahaston?

Jos yritys palkkaa myöhemmin työntekijöitä, se ottaa uuden TyEL-vakuutus. Y-tunnukselle Eteraan kertynyt rahasto liitetään uuteen vakuutukseen. Jatkossa asiakashyvitykset muodostuvat myös aiemmin kertyneen rahaston perusteella. 

Mitä vakuutuksen päättyessä tulee tehdä?

Vakuutuksen päättämisestä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Eteraan. Etera laskee vakuutukselle lopullisen TyEL-maksun.

Kuukausi-ilmoittajan tulee varmistaa, että kaikki työntekijätiedot on ilmoitettu Eteraan ja maksut maksettu. Ilmoituksen yritystoiminnan päättämisestä voit tehdä Eteran verkkopalvelussa tai kirjallisesti asiakaspalveluumme.

Vuosi- ja Nopsa-ilmoittajan tulee ilmoittaa yritystoiminnan päättämisestä Eteraan. Lisäksi kuluvan kalenterivuoden työsuhde- ja palkkatiedoista on tehtävä osavuosi-ilmoitus.

Jos Eteran laskennassa selviää, että ennakkomaksuja on maksettu liikaa, palautamme erotuksen vakuutuksenottajan tilille. Jos TyEL-maksuja on maksettu liian vähän, lähetämme lisälaskun.

Työntekijät saavat TyEL-vakuutuksensa tiedot työeläkeotteessa
Vakuutuksen päättämisen jälkeen toisinaan selviää, että työsuhde- tai palkkatietoihin on tullut korjattavaa. Näin voi käydä esimerkiksi, kun työntekijät tekevät korjauksia eläketurvansa pohjana olevaan työeläkeotteeseen. Tällöin selvitämme asian ja lähetämme tarvittaessa korjauslaskelman. ​

Miten yrityskauppatilanteessa toimitaan TyEL-vakuutusten kanssa?

Koko liiketoiminta myydään

 • Jos koko liiketoiminta myydään, vanha TyEL-vakuutus tulee päättää.
 • Jos uudella omistajalla ei ole vakuutusta, hän ottaa siirtyville työntekijöille TyEL-vakuutuksen. Hän voi myös siirtää  heidät voimassaolevaan vakuutukseensa.
 • Vakuutukselle kertynyt rahasto voidaan tietyin edellytyksin kokonaisuutena siirtää vastaanottavan yrityksen TyEL-vakuutukseen, jos vakuutukset ovat samassa työeläkeyhtiössä.

Osa liiketoiminnasta myydään

 • Kun vain osa yrityksestä myydään, myyjälle voi jäädä myös osa työntekijöistä. Tällöin hänen TyEL-vakuutuksensa jää voimaan.
 • Myydyn osan uusi omistaja ottaa työntekijöille vakuutuksen tai siirtää ne voimassaolevaan vakuutukseensa. 
 • Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuksien tai osakeyhtiön osakkeiden myymisellä ei ole vaikutusta työntekijöiden TyEL-vakuutukseen.
 • Yrittäjän tai yrittäjien omiin YEL-vakuutuksiin sillä voi olla vaikutusta.

Rahastoasioissa ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Eterassa tai asiakaspalveluumme.