Muutokset yrittäjätoiminnassa

Kun yrittäjän toiminnassa on muutoksia, on hoidettavien asioiden listallasi myös YEL-asiat.

Löydät alta ohjeet keskeisimpiin muutostilanteisiin. Kaikkiin vakuuttamista koskeviin kysymyksiin saat vastauksen yhteyshenkilöltäsi Eterassa tai asiakaspalvelustamme.

Ilmoita muutoksista aina Eteraan. Lähetä meille myös jäljennös kauppa- tai yhdistysrekisteriotteesta, elinkeinoilmoituksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

Yritystoiminnan muutokset ja YEL

Miten yhtiömuodon muutos vaikuttaa YEL-vakuutuksiin?

Nykyinen YEL-vakuutus säilyy jos yrittäjä edelleen yhtiömuodon muutoksen jälkeen vakuutetaan YEL:n mukaan. Eteraan tulee ilmoittaa uusi y-tunnus. Jos työpanos on muuttunut, kannattaa tarkistaa työtulo vastaamaan työpanosta.

Jos toiminimi muutetaan

 • osakeyhtiöksi, yrittäjä vakuutetaan edelleen YEL:n mukaan, jos hän omistaa yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakeyhtiön osakkeista tai vastaavasta äänimäärästä. Jos omistusosuus on pienempi, yrityksestä palkkaa saava yrittäjä vakuutetaan TyEL:n mukaan.
 • avoimeksi yhtiöksi, yhtiössä työskentelevät yhtiömiehet vakuutetaan YEL:n mukaan. Muut vakuutetaan TyEL:n mukaan, jos heille maksetaan palkkaa.
 • kommandiittiyhtiöksi, yhtiössä työskentelevät vastuunalaiset  yhtiömiehet vakuutetaan YEL:n mukaan.
 • yksityiseksi elinkeinoharjoittajaksi, yrittäjä vakuutetaan YEL:n mukaan. Yrityksessä ilman palkkaa työskentelevät perheenjäsenet vakuutetaan myös YEL:n mukaan, jos työtulon minimi ylittyy.

Yrityskauppa, yritysjärjestelyt ja yrittäjän YEL-vakuutus

YEL-vakuutus tulee lopettaa, jos yrittäjä

 • lopettaa yritystoimintansa myymällä yrityksensä, eikä jatka yrittäjätoimintaansa.
 • myy koko yhtiöosuutensa avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä.
 • myy omistusosuutensa osakeyhtiöstä ja kaupan jälkeen omistaa yksin enintään 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa enintään 50 % yhtiön osakepääomasta tai vastaavasta äänimäärästä.

Jos  yrittäjä ei kuulu YEL:n piiriin, mutta yhä saa palkkaa yrityksestä, hänen vakuutetaan TyEL:n mukaan.

Yritysjärjestelyt

YEL-vakuutukselle ei tarvitse tehdä mitään jos yhtiömuoto muuttuu ja muutoksen jälkeen edelleen kuuluu YEL-vakuutuksen piiriin.

Esimerkiksi YEL-vakuutus pysyy voimassa, jos y-tunnus muuttuu yhtömuodon muuttuessa toiminimestä osakeyhtiöksi ja yrittäjä omistaa uudesta yhtiöstä yli 30%. Ilmoita kuitenkin uusi y-tunnus ja yhtiömuodon muutos Eteraan. Tarkista myös, että YEL-työtulosi vastaa työpanostasi.

Milloin YEL-vakuutus tulee päättää?

YEL-vakuutus tulee päättää, jos

 • yrittäjätoiminta on päättynyt kokonaan.
 • yhtiömuoto, omistussuhteet tai asema yrittäjänä muuttuvat niin, ettet enää ettet enää täytä YEL:n ehtoja.
 • siirryt vanhuuseläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Jos vanhuuseläkkeelle siirtyessäsi jatkat yrittäjätoimintaa eläkkeen rinnalla, voit halutessasi ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen.
 • yrittäjätoimintasi keskeytyy pidemmäksi aikaa, kuten äitiysloman ajaksi etkä tuona aikana työskentele lainkaan.
 • yrittäjätoiminta on vähentynyt siten, että YEL-työtulo jää alle minimirajan. Voit halutessasi ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen alle YEL:n minimirajan työtulolla.

Ilmoita vakuutuksen päättämisestä Eteraan. Vakuutuksen voi päättää kirjautumalla verkkopalveluumme tai lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluumme.

Sukupolvenvaihdos

Kun seuraava sukupolvi ottaa ohjat, se hankkii omat YEL-vakuutuksensa. Jos yrityksen TyEL-vakuutus on ollut Eterassa, kannattaa selvittää vakuutukselle Eteraan muodostunut rahasto. Kertyneen rahaston voi siirtää uuteen vakuutukseen Eterassa. Rahasto vaikuttaa asiakashyvitysten kautta yrityksen saamaan alennukseen TyEL-vakuutusmaksusta.

Sukupolvenvaihdos on hyvä suunnitella hyvissä ajoin veroseuraamusten vuoksi. Vaihdoksen läpivientiin  kannattaa varata aikaa vähintään 3–5 vuotta, joskus enemmänkin.
 
Kannattaa kysyä neuvoja tilitoimistoltasi tai asianajajaltasi, verottajalta, pankista ja oman alueesi ELY-keskuksesta.

Hae sukupolvenvaihdoslainaa Eterasta

Etera tarjoaa monipuolisia rahoitusratkaisuja. Räätälöityihin rahoitusratkaisuihimme kuuluu esimerkiksi sukupolvenvaihdosrahoitus. 

Työntekijän palkkaaminen

Kun yrittäjä palkkaa työntekijän tilapäisesti tai vakituisesti, on hän työnantaja. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu järjestää työntekijöiden työeläketurva hankkimalla TyEL-vakuutus.

TyEL-vakuutuksen saa Eterasta. YEL- ja TyEL-asiat voi hoitaa vaivatta Eteran verkkopalvelussa yhdellä ja samalla tunnuksella.

Lisätietoja verkkosivuillamme

» Palvelut työnantajalle
» Eteran vakuutuskartoituksella selvität helposti, millaisen vakuutuksen tarvitset
» Tee TyEL-vakuutushakemus