Maksuasiat

​​​​​​Eteran TyEL-verkkopalvelussa hoidat maksuasiasi sujuvasti milloin ja missä vain. Jos tulee tenkkapoo, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Kirjautumalla Eteran verkkopalveluun voit

  • Ilmoittaa tilinumeron.
  • Lähettää asiakaspalveluumme viestejä salatun SSL-yhteyden kautta.

Asiakaspalvelumme palvelee sinua arkisin klo 8–16, asiakaspalvelu@etera.fi, puh 010 553 3030.


 

Usein kysyttyä

Miten TyEL-vakuutusmaksu määräytyy?

Vakuutusmaksu määräytyy samoin, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamin perustein kaikissa työeläkeyhtiöissä. Vakuutusmaksu on ennen eläkevakuutusyhtiön myöntämää asiakashyvitystä samansuuruinen kaikissa yhtiöissä. Asiakashyvitykset alentavat sopimustyönantajien vakuutusmaksuja.

TyEL-vakuutusmaksut määräytyvät työntekijöille maksetun palkkasumman mukaan. Maksu jakautuu työnantajan ja työntekijän kesken. Työnantaja perii työntekijän eläkemaksun työntekijältä palkanmaksun yhteydessä ja maksaa koko ennakkomaksun Eteraan.

Sopimusasiakkaat saavat maksuunsa alennusta Eteran asiakashyvityksen kautta.

Suurtyönantajien  vakuutusmaksuun vaikuttaa asiakashyvityksen lisäksi myös yrityksen työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutunut eläkemeno.​

Miten yrityksen maksama TyEL-vakuutusmaksu muodostuu?

Lopullinen TyEL-maksu lasketaan seuraavan vuoden keväällä vuosilaskennassa. Vuosilaskennassa huomioidaan maksuluokan vaikutus ja suuruusalennus. Vuosi-ilmoittajalle lasketaan tässä vaiheessa myös lopullinen asiakashyvitys.

Kuukausi-ilmoittaja maksaa TyEL-maksun toteutuneiden palkkojen perusteella kuukausittain, palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Ennakkomaksuun vaikuttaa myös asiakashyvitys ja vakuutusmaksukorko. 

Vuosi-ilmoittaja maksaa ennakkomaksut 1–4, 6 tai 12 erässä. Maksu lasketaan ennakkopalkkasummasta. Ennakkopalkkasumman voi  päivittää milloin tahansa Eteran vakuutuspalvelussa. Ennakkomaksut tarkistetaan vuosilaskennassa seuraavan vuoden helmi–huhtikuussa. Vuosilaskennassa laskettava lopullinen maksu perustuu työnantajan vuosi-ilmoituksesta saatuihin täsmällisiin työntekijäkohtaisiin palkkatietoihin. Ennakkomaksuun vaikuttaa myös asiakashyvitys ja vakuutusmaksukorko.


Maksuasioiden hoito

Onko jokaisella laskulla oma viitenumeronsa?

Kyllä on. Käytä maksaessasi aina laskun omaa viitenumeroa, jotta maksu kohdentuu oikeaan TyEL-ilmoitukseen.

Miksi maksunpalautus pitää pyytää kirjallisesti?

​Mahdollista myöhempää selvitystä varten Etera tarvitsee palautuspyynnön kirjallisena. Palautuspyynnöt arkistoidaan.​

Olen eilen maksanut TyEL-maksun, miksi se ei näy Eterassa?

​TyEL-maksu näkyy Eteran laskutusjärjestelmässä noin 2–3 päivän päästä maksun suorituksesta.​

Voinko muuttaa maksueriä?

Voit muuttaa vakuutuksen maksueriä soittamalla asiakaspalveluumme tai laittamalla sähköpostia.

Olen maksanut saman laskun kahteen kertaan. Miten toimin?

Jos haluat liikasuorituksen palautuksena , on palautuspyyntö tehtävä kirjallisena. Palautuspyynnössä pitää mainita työantajan tilinumero IBAN muodossa.

Jos haluat, että liikasuoritus käytetään tuleviin vakuutusmaksuihin, voit sopia asiasta soittamalla asiakaspalveluumme.

Saanko Etera-todistuksen, vaikka maksu ei näy vielä Eterassa?

Etera-todistusta ei voida antaa, jos asiakkaalla on avoimia vakuutusmaksuja. Jos suoritus on maksettu, mutta se ei vielä näy Eteran laskutusjärjestelmässä, voit lähettää meille kuitin maksetusta suorituksesta. Kuitin saavuttua Eteraan toimitetaan todistus työnantajalle. ​

Maksusuoritukset näkyvät Eteran laskutusjärjestelmässä 2–3 pankkipäivän päästä suorituksesta.


Maksun viivästyminen

Voinko pyytää maksuaikaa TyEL-laskulle?

Kyllä voit. Maksuajasta voit sopia soittamalla asiakaspalveluumme tai lähettämällä sähköpostia.​

Voinko muuttaa maksueriä?

Voit muuttaa vakuutuksen maksueriä lähettämällä viestin tai soittamalla asiakaspalveluumme.

Sain muistutuslaskun, mutta en ole saanut alkuperäistä laskua?

Palkka.fi- tai Opus Capitan Tyvi-palvelussa kuukausi-ilmoituksen maksutiedot löytyvät palvelusta. Tyvi-palvelusta voit tulostaa tilisiirtolomakkeen ja yhteenvedon tekemästäsi ilmoituksesta. Näistä palveluista ei lähetä erillistä laskua.

Kuukausi-ilmoittaja valitsee itse Eteran verkkopalvelussa, tulostavatko tilisiirtolomakkeen vai tilaavatko Eterasta laskun.

Minulla on maksusopimus. Miksi silti saan muistutuslaskuja?

Maksusopimukseen sisältyvistä laskuista lähtee asiakkaille normaalisti huomautuslasku, joka toimii muistutuksena jäljellä olevasta velasta.

Huomautuslaskussa on huomioitu asiakkaan maksama suoritus ja jäljellä oleva saldo.​

En tiennyt, että vakuutusmaksut pitää hoitaa. Joudunko maksamaan korotuksia?

Eläkelaitos voi tietyissä tilanteissa korottaa työnantajalta perittävän vakuutusmaksun enintään kaksinkertaiseksi.

Tämä laiminlyöntikorotus on laissa säädetty sanktio siitä, että työnantaja ei ole täyttänyt hänelle laissa säädettyä vakuuttamisvelvollisuutta tai siihen liittyvää ilmoittamisvelvollisuutta ajoissa ja oikein.

Laiminlyöntikorotusta määrättäessä otetaan huomioon laiminlyöntiaika, laiminlyönnin toistuvuus ja muut näihin rinnastettavat laiminlyönnin moitittavuuden arviointiin liittyvät seikat.

Mitä siitä seuraa, jos jätän TyEL-maksut maksamatta?

Hoitamalla maksut ajallaan säästyt mahdollisilta viivästyskoroilta ja perintäkuluilta.​

Jos laskuja ei makseta ajoissa, ne siirtyvät ulkopuoliselle perintäkumppanille.  Siitä syntyy velalliselle ylimääräisiä kuluja. 
 
TyEL-maksu on ulosottokelpoinen.

Sain perintälaskun, mitä teen?

Tarkista, onko kaikki laskut on maksettu eräpäivään mennessä ja onko maksaessa on käytetty oikeaa viitenumeroa.

Jos laskusi on virheellinen, voit lähettää viestin asiakaspalveluumme osoitteessa etera.fi/laskutus.

 

Miksi joudun maksamaan perintäkuluja?

Jos laskuja ei makseta ajoissa, ne siirtyvät ulkopuoliselle perintäkumppanille.  Perintäpalvelusta syntyy kuluja, joista lain mukaan vastaa aina velallinen.

Perintäkuluista ei luovuta, ellei siihen ole erityistä syytä alkuperäinen lasku on ollut virheellinen. Voit jatkossa välttää vastaavat tilanteet maksamalla laskut eräpäivään mennessä.


Usein kysyttyä vakuutusmaksukorosta ​

 

Mikä on vakuutusmaksukorko

​​​Vakuutusmaksukorkoa käytetään työeläkemaksuissa ennakkomaksun ja lopullisen maksun korkouttamiseen. Vakuutusmaksukorko on samantasoinen kaikissa eläkeyhtiöissä. 

Miten vakuutusmaksu​korko lasketaan?
Vakuutusmaksukorko perustuu Garantiassa noteerattuun TyEL:n 12 kuukauden viitekorkoon. Vakuutusmaksukorko  on kuitenkin aina vähintään 2 prosenttia. ​

Onko vakuutusmaksukorko sama asia kuin viivästyskorko?

Vakuutusmaksukorko on lakisääteinen ja kaikissa eläkeyhtiöissä käytössä oleva vakuutusmaksujen laskentaperuste. TyEL-ennakkomaksu maksetaan yleensä useassa erässä.
Eri aikaan vuodesta maksetut maksut ovat samanarvoisessa asemassa, sillä eri maksuerät korkoutetaan vuoden puolivälin tasosta vakuutusmaksukorolla.

Vakuutusmaksukorkoa käytetään ennakkomaksun laskennassa sekä lopullisen TyEL-maksun laskennassa (vuosilaskenta).

Viivästyskorosta ei ole kysymys.

​​Miten vakuutusmaksukorko vaikuttaa vuosilaskennassa?

Sopimustyönantajien lopullinen vakuutusmaksu lasketaan aina vuositasoisista ansioista. Kunkin vuoden lopullinen vakuutusmaksu lasketaan seuraavan vuoden kevään aikana. Jotta ennakkomaksuja voitaisiin verrata lopulliseen maksuun, korkoutetaan ne kaikki lopullisen maksun eräpäivään.​

​Kuukausi-ilmoittajan ennakkomaksu ja vakuutusmaksukorko

Kuukausi-ilmoittajan ennakkomaksussa on huomioitu vakuutusmaksukorko. Alkuvuodesta se pienentää maksettavaa ennakkomaksua. Loppuvuodesta suurentaa maksettavaa ennakkomaksua.

Vuosi-ilmoittajan ennakkomaksu ja vakuutusmaksukorko

​​Vuosi-ilmoittajan ennakkomaksu perustuu arvioituun palkkasummaan. Ennakkomaksuissa huomioidaan vakuutusmaksukorko ja se lasketaan eräpäivän ja 1.7. väliseltä ajalta.

Vuosi-ilmoittajan ennakkomaksuerät eivät siis ole samansuuruiset koko vuoden, vaan ero johtuu juuri vakuutusmaksukoron vaikutuksesta. Alkuvuodesta perustekorko pienentää maksuerää ja loppuvuodesta se suurentaa maksettavaa summaa.


​Esimerkkejä vakuutusmaksukoron vaikutuksesta

Korko vaikuttaa olennaisesti vain silloin, kun arvioitu palkkasumma osoittautuu liian suureksi tai pieneksi. Liikaa perityille maksuille hyvitetään korkoa. Jälkiperittäviin maksuihin lisätään korko.

Esimerkki 1: Jos ennakkomaksu erääntyy 20.1.2016,vakuutusmaksukorko lasketaan eräpäivän ja 1.7. väliseltä ajalta. Vakuutusmaksukorko pienentää maksettavaa maksua.

Esimerkki 2: Jos ennakkomaksu erääntyy 20.12.2016, korko lasketaan eräpäivän ja 1.7. väliseltä ajalta. Vakuutusmaksukorko suurentaa maksettavaa maksua.

​​​​