TyEL-maksu

​TyEL-maksulla kustannetaan työntekijöiden työeläketurva. Siihen osallistuvat kaikki työnantajat ja työntekijät. Kaikkien tilapäisten työnantajien maksu on samansuuruinen. Eteran sopimusasiakkaiden maksua alentaa asiakaskohtainen hyvitys.

Keskimääräisen työeläkemaksuprosentin vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö viimeistään joulukuussa. TyEL-maksuprosentti on kaikissa eläkeyhtiöissä sama.  

TyEL-maksu2017
 Sopimusasiakas

perusmaksu

25,1 % *
Tilapäinen työnantaja palkkasumma 
alle ​​​8 334​ € / 6 kk
25,1 %
Työntekijän osuus17–52-vuotiaat6,15 %
53–62-vuotiaat7,65​ %
​63–67-vuotiaat6,15 %

* TyEL-maksu yrityksille, joiden vuoden ​2015 palkkasumma on ollut alle 2 044 500​ €. 

Työnantaja maksaa eläkemaksun eläkeyhtiöön

Myös työntekijät maksavat osan TyEL-maksusta. Työnantaja pidättää työntekijän eläkemaksun palkanmaksun yhteydessä ja maksaa Eteraan koko työeläkemaksun.

Sopimusasiakkaiden TyEL-maksu

Sopimusasiakkaiden lopullinen TyEL-maksu lasketaan koko vuoden bruttopalkkasummasta. Etera vahvistaa lopullisen TyEL-maksun asiakkailleen helmi-huhtikuussa tehtyään vuosilaskennan.

Sopimustyönantaja on TyEL:n mukaan yritys, jonka puolen vuoden palkkasumma on yli ​​8 334​ euroa tai joka työllistää jatkuvasti vähintään yhden työntekijän. Jos vuoden ​2015 palkkasumma on ollut yli ​2 044 500​ €, on yritys suurtyönantaja. 

» Lisätietoa suurtyönantajan TyEL-maksun osista

Kaikkien eläkeyhtiöiden TyEL-maksun osat lasketaan samoilla säännöillä, jotka sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa. 

Sopimustyönantajan maksuun vaikuttaa:

  • Sopimusasiakkaan perusmaksuprosentti
  • Eteran asiakaskohtainen asiakashyvitys
  • Vakuutusmaksukorko

Usein kysyttyä sopimustyönantajan TyEL-maksusta

Asiakashyvitys

Asiakashyvitystä saavat Eteran sopimusasiakkaat.

Aiakashyvityksen laskennan perusteena ovat :

  • asiakkaan edellisvuoden TyEL-maksut
  • koko asiakassuhteen voimassaoloajalta vakuutusmaksuista Eteraan kertynyt rahasto   

Kumpikin  vaikuttaa asiakashyvitykseen yhtä paljon. Eli puolet asiakashyvityksestä jaetaan TyEL-maksujen, puolet rahaston perusteella. 

Etera laskee jaettavan asiakashyvityksen huhtikuussa. Kuluvan vuoden asiakashyvitys huomioidaan kuluvan vuoden TyEL-maksuissa.

Entä uuden asiakkaan asiakashyvitys?

Uuden asiakkaan vakuutukselle rahastoa alkaa kertyä vakuutuksen alusta lähtien. Asiakashyvitys alentaa maksua ensimmäisen kerran toisena vakuutusvuonna.

Mikä vaikuttaa Eteran asiakashyvitysten kokonaismäärään?

Asiakashyvitykset vaihtelevat eläkeyhtiöittäin. Eteran asiakkaille jaettavan alennuksen määrään vaikuttavat vakavaraisuus, hoitokustannusylijäämä​, ja sijoitustuotot.

Vakuutusmaksukorko

​Vakuutusmaksu​korkoa käytetään ennakkomaksujen ja lopullisen TyEL-maksun korkouttamiseen. Korko on sama kaikilla eläkeyhtiöillä.

Vakuutusmaksukorko perustuu Garantiassa noteerattuun TyEL:n 12 kuukauden viitekorkoon.

Miten vakuutusmaksukorko vaikuttaa?

TyEL-maksulle lasketaan joko korkohyvitystä tai -veloitusta kalenterivuoden puolivälistä eräpäivään. Ennen 1.7. erääntyviä ennakkomaksuja hyvitetään vakuutusmaksukorolla, mikä alentaa maksua. 30.6. jälkeen erääntyviin ennakkomaksuihin lisätään vakuutusmaksukoron osuus.

TyEL-maksun osat

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa niin sanotun keskimääräisen työeläkemaksun. Se kuitenkin poikkeaa siitä, mitä Etera ja muut työeläkeyhtiöt ilmoittavat omilla sivuillaan. Mistä se johtuu, meiltä usein kysytään.

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama työeläkemaksuprosentti sisältää kaikkien eläkeyhtiöiden keskimäärin antaman asiakashyvityksen, suuruusalennuksen, maksutappio-osan alennuksen ja maksunalennuksen.

Keskimääräistä TyEL-maksuprosenttia ei voi käyttää yksittäisen yrityksen tai työnantajan maksuprosenttina.

Keskimääräisen TyEL-vakuutusmaksun osat

Vuosi​​2017 ​2016
Vanhuuseläke​3,5​2,9
Työkyvyttömyyseläke​0,9 0,9
Tasausosa​19,7 20,2 
Muut​0,8​0,9
Arvioidut hyvitykset​-0,5​-0,5
​Tilapäinen alennus​-​-0,4​
Keskimääräinen vakuutusmaksu​24,4​24,00

 

Jos pienyritys kuuluu suureen konserniin, se voi myös saada konsernin palkkasumman perusteella hoitokustannusosan alennusta.

Lisätietoa verkossa

» TyEL-maksun osat, Eläketurvakeskus

Milloin saan tietää yrityksen TyEL-maksun määrän?

Ennakkotiedon tulevan vuoden vakuutusmaksuprosentista lähetämme joulukuussa. Lopullisen TyEL-maksun erittelyineen lähetämme vuosilaskennan jälkeen helmi-huhtikuussa.