Muutokset yritystoiminnassa

​​​Kun yritystoiminnassa on muutoksia, on hoidettavien asioiden listallasi myös TyEL ja YEL. Aina kannattaa selvittää, miten yrityksen TyEL-vakuutukseen liittyvä rahasto kannattaa hoitaa.  

Löydät alta ohjeet keskeisimpiin muutostilanteisiin. Kaikkiin TyEL-vakuuttamista koskeviin kysymyksiin saat vastauksen yhteyshenkilöltäsi Eterassa tai asiakaspalvelustamme.

Ilmoita muutoksista aina Eteraan. Lähetä meille myös jäljennös kauppa- tai yhdistysrekisteriotteesta, elinkeinoilmoituksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.


Yritystoiminnan muutokset ja TyEL

Miten yhtiömuodon muutos vaikuttaa TyEL-vakuutuksiin?

Y-tunnus on ratkaiseva. Jos yrityksen Y-tunnus ei muutu, TyEL-vakuutus jatkuu ennallaan. Jos Y-tunnus muuttuu, otetaan uusi TyEL-vakuutus.

 • Jos toiminimen haltija muuttaa yrityksensä osakeyhtiöksi, avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi, vanha TyEL-vakuutus päätetään. Uusi yhtiö ottaa työntekijöille uuden vakuutuksen.
 • Jos kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö muutetaan osakeyhtiöksi, TyEL-vakuutus jatkuu muutoksitta.

Säilyykö rahasto?

Kertynyt rahasto voidaan siirtää jatkavan yrityksen vakuutukseen. Rahastoasioissa ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Eterassa tai asiakaspalveluumme.

Miten TyEL-vakuutus järjestetään yrityksen sulautuessa toiseen?

 • Jos yrityksistä yksi jää toimintaan ja muut yritykset sulautuvat siihen, sulautuvien yritysten työntekijät voidaan siirtää toimintaan jääneen yrityksen TyEL-vakuutukseen. Jos yrityksellä ei ole TyEL-vakuutusta, se voi ottaa uuden TyEL-vakuutuksen. Sulautuneiden yhtiöiden TyEL-vakuutus voidaan  päättää.
 • Jos yritykset perustavat yhdessä uuden yhtiön ja sulauttavat toimintansa siihen, yritysten TyEL-vakuutus tulee päättää. Uusille yhtiölle otetaan uusi vakuutus. 

Miten käy sulautuneiden yhtiöiden rahastojen?

Sulautuneen yhtiön rahasto voidaan siirtää vastaanottavalle yhtiölle. Rahastoasioissa ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Eterassa tai asiakaspalveluumme.

Miten TyEL-vakuutus hoidetaan yrityksen jakautuessa?

 • Jos vanha yritys jatkaa jakautumisen jälkeenkin toimintaansa, sen TyEL-vakuutus pysyy voimassa, jos yritykseen jää kyseisessä vakuutuksessa vakuutettavia työntekijöitä. Uusi yhtiö ottaa TyEL-vakuutuksen, jos sillä on työntekijöitä.
 • Jos vanhan yrityksen toiminta päättyy jakautumisessa, vakuutus päätetään. Uudet yritykset hankkivat TyEL-vakuutuksen työntekijöilleen.  

Miten rahastot jakautuvat?

Jakautuvan yhtiön rahaston siirtymisestä sovitaan tapauskohtaisesti. Usein se voidaan kokonaisuutena siirtää yhden toimintaa jatkavan yrityksen vakuutukseen.

Rahastoasioissa ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Eterassa tai asiakaspalveluumme.

Milloin TyEL-vakuutus tulee päättää?

TyEL-vakuutuksen voi pitää voimassa vuoden, vaikka yrityksellä ei olisi työntekijöitä tai yritystoiminnassa olisi keskeytyksiä.

Ilmoita TyEL-vakuutuksen päättämisestä Eteraan, jos

 • yritystoiminta on päättynyt kokonaan
 • kaikkien työntekijöidesi työskentely on päättynyt, etkä ole palkkaamassa uusia työntekijöitä vuoden sisällä
 • yrityksen Y-tunnus vaihtuu.

Miten käy rahaston?

Jos yritys palkkaa myöhemmin työntekijöitä, se ottaa uuden TyEL-vakuutus. Y-tunnukselle Eteraan kertynyt rahasto liitetään uuteen vakuutukseen. Jatkossa asiakashyvitykset muodostuvat myös aiemmin kertyneen rahaston perusteella. 

Mitä vakuutuksen päättyessä tulee tehdä?

Vakuutuksen päättämisestä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Eteraan. Etera laskee vakuutukselle lopullisen TyEL-maksun.

Kuukausi-ilmoittajan tulee varmistaa, että kaikki työntekijätiedot on ilmoitettu Eteraan ja maksut maksettu. Ilmoituksen yritystoiminnan päättämisestä voit tehdä Eteran verkkopalvelussa tai kirjallisesti asiakaspalveluumme.

Vuosi- ja Nopsa-ilmoittajan tulee ilmoittaa yritystoiminnan päättämisestä Eteraan. Lisäksi kuluvan kalenterivuoden työsuhde- ja palkkatiedoista on tehtävä osavuosi-ilmoitus.

Jos Eteran laskennassa selviää, että ennakkomaksuja on maksettu liikaa, palautamme erotuksen vakuutuksenottajan tilille. Jos TyEL-maksuja on maksettu liian vähän, lähetämme lisälaskun.

Työntekijät saavat TyEL-vakuutuksensa tiedot työeläkeotteessa
Vakuutuksen päättämisen jälkeen toisinaan selviää, että työsuhde- tai palkkatietoihin on tullut korjattavaa. Näin voi käydä esimerkiksi, kun työntekijät tekevät korjauksia eläketurvansa pohjana olevaan työeläkeotteeseen. Tällöin selvitämme asian ja lähetämme tarvittaessa korjauslaskelman. ​

Miten yrityskauppatilanteessa toimitaan TyEL-vakuutusten kanssa?

Koko liiketoiminta myydään

 • Jos koko liiketoiminta myydään, vanha TyEL-vakuutus tulee päättää.
 • Jos uudella omistajalla ei ole vakuutusta, hän ottaa siirtyville työntekijöille TyEL-vakuutuksen. Hän voi myös siirtää  heidät voimassaolevaan vakuutukseensa.
 • Vakuutukselle kertynyt rahasto voidaan tietyin edellytyksin kokonaisuutena siirtää vastaanottavan yrityksen TyEL-vakuutukseen, jos vakuutukset ovat samassa työeläkeyhtiössä.

Osa liiketoiminnasta myydään

 • Kun vain osa yrityksestä myydään, myyjälle voi jäädä myös osa työntekijöistä. Tällöin hänen TyEL-vakuutuksensa jää voimaan.
 • Myydyn osan uusi omistaja ottaa työntekijöille vakuutuksen tai siirtää ne voimassaolevaan vakuutukseensa. 
 • Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuksien tai osakeyhtiön osakkeiden myymisellä ei ole vaikutusta työntekijöiden TyEL-vakuutukseen.
 • Yrittäjän tai yrittäjien omiin YEL-vakuutuksiin sillä voi olla vaikutusta.

Rahastoasioissa ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Eterassa tai asiakaspalveluumme.


Yritystoiminnan muutokset ja YEL

Miten yhtiömuodon muutos vaikuttaa YEL-vakuutuksiin?

Nykyinen YEL-vakuutus säilyy jos yrittäjä edelleen yhtiömuodon muutoksen jälkeen vakuutetaan YEL:n mukaan. Eteraan tulee ilmoittaa uusi y-tunnus. Jos työpanos on muuttunut, kannattaa tarkistaa työtulo vastaamaan työpanosta.

Jos toiminimi muutetaan

 • osakeyhtiöksi, yrittäjä vakuutetaan edelleen YEL:n mukaan, jos hän omistaa yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakeyhtiön osakkeista tai vastaavasta äänimäärästä. Jos omistusosuus on pienempi, yrityksestä palkkaa saava yrittäjä vakuutetaan TyEL:n mukaan.
 • avoimeksi yhtiöksi, yhtiössä työskentelevät yhtiömiehet vakuutetaan YEL:n mukaan. Muut vakuutetaan TyEL:n mukaan, jos heille maksetaan palkkaa.
 • kommandiittiyhtiöksi, yhtiössä työskentelevät vastuunalaiset  yhtiömiehet vakuutetaan YEL:n mukaan.
 • yksityiseksi elinkeinoharjoittajaksi, yrittäjä vakuutetaan YEL:n mukaan. Yrityksessä ilman palkkaa työskentelevät perheenjäsenet vakuutetaan myös YEL:n mukaan, jos työtulon minimi ylittyy.

Yrityskauppa, yritysjärjestelyt ja yrittäjän YEL-vakuutus

YEL-vakuutus tulee lopettaa, jos yrittäjä

 • lopettaa yritystoimintansa myymällä yrityksensä, eikä jatka yrittäjätoimintaansa.
 • myy koko yhtiöosuutensa avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä.
 • myy omistusosuutensa osakeyhtiöstä ja kaupan jälkeen omistaa yksin enintään 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa enintään 50 % yhtiön osakepääomasta tai vastaavasta äänimäärästä.

Jos  yrittäjä ei kuulu YEL:n piiriin, mutta yhä saa palkkaa yrityksestä, hänen vakuutetaan TyEL:n mukaan.

Yritysjärjestelyt

YEL-vakuutukselle ei tarvitse tehdä mitään jos yhtiömuoto muuttuu ja muutoksen jälkeen edelleen kuuluu YEL-vakuutuksen piiriin.

Esimerkiksi YEL-vakuutus pysyy voimassa, jos y-tunnus muuttuu yhtömuodon muuttuessa toiminimestä osakeyhtiöksi ja yrittäjä omistaa uudesta yhtiöstä yli 30%. Ilmoita kuitenkin uusi y-tunnus ja yhtiömuodon muutos Eteraan. Tarkista myös, että YEL-työtulosi vastaa työpanostasi.

Milloin YEL-vakuutus tulee päättää?

YEL-vakuutus tulee päättää, jos

 • yrittäjätoiminta on päättynyt kokonaan.
 • yhtiömuoto, omistussuhteet tai asema yrittäjänä muuttuvat niin, ettet enää ettet enää täytä YEL:n ehtoja.
 • siirryt vanhuuseläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Jos vanhuuseläkkeelle siirtyessäsi jatkat yrittäjätoimintaa eläkkeen rinnalla, voit halutessasi ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen.
 • yrittäjätoimintasi keskeytyy pidemmäksi aikaa, kuten äitiysloman ajaksi etkä tuona aikana työskentele lainkaan.
 • yrittäjätoiminta on vähentynyt siten, että YEL-työtulo jää alle minimirajan. Voit halutessasi ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen alle YEL:n minimirajan työtulolla.

Ilmoita vakuutuksen päättämisestä Eteraan. Vakuutuksen voi päättää kirjautumalla verkkopalveluumme tai lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluumme.

Sukupolvenvaihdos

Kun seuraava sukupolvi ottaa ohjat, se hankkii omat YEL-vakuutuksensa. Jos yrityksen TyEL-vakuutus on ollut Eterassa, kannattaa selvittää vakuutukselle Eteraan muodostunut rahasto. Kertyneen rahaston voi siirtää uuteen vakuutukseen Eterassa. Rahasto vaikuttaa asiakashyvitysten kautta yrityksen saamaan alennukseen TyEL-vakuutusmaksusta.

Sukupolvenvaihdos on hyvä suunnitella hyvissä ajoin veroseuraamusten vuoksi. Vaihdoksen läpivientiin  kannattaa varata aikaa vähintään 3–5 vuotta, joskus enemmänkin.
 
Kannattaa kysyä neuvoja tilitoimistoltasi tai asianajajaltasi, verottajalta, pankista ja oman alueesi ELY-keskuksesta.

Hae sukupolvenvaihdoslainaa Eterasta

Etera tarjoaa monipuolisia rahoitusratkaisuja. Räätälöityihin rahoitusratkaisuihimme kuuluu esimerkiksi sukupolvenvaihdosrahoitus. 

Työntekijän palkkaaminen

Kun yrittäjä palkkaa työntekijän tilapäisesti tai vakituisesti, on hän työnantaja. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu järjestää työntekijöiden työeläketurva hankkimalla TyEL-vakuutus.

TyEL-vakuutuksen saa Eterasta. YEL- ja TyEL-asiat voi hoitaa vaivatta Eteran verkkopalvelussa yhdellä ja samalla tunnuksella.

Lisätietoja verkkosivuillamme

» Palvelut työnantajalle
» Eteran vakuutuskartoituksella selvität helposti, millaisen vakuutuksen tarvitset
» Tee TyEL-vakuutushakemus