Sosiaalivakuutusmaksut ja rajamäärät

​​​​​ 

TyEL-vakuutusmaksut ja rajamäärät

​TyEL-maksuprosentit​2017 ​2016

​Tilapäinen työnantaja

​25,1 %​25,1 %
Pieni tai keskisuuri yritys
(vuoden 2015 palkkasumma alle 2 044  500 €)
​25,1 %

25,1 %

​Tilapäinen alennus​--​0,5 %
​Asiakashyvitys​Vakuutuskohtainen​Vakuutuskohtainen
Suurtyönantaja (vuoden 2015 palkkasumma  
yli 2 044  500 €)
​25,1 % ​25,1 %
Tilapäinen alennus​- -0,25 % ​ -0,5 %  
​Suuruusalennus
(palkkasumma yli 5 M€)
- 0,0 % –  - 0,0924 %-0,0 %– -0,0982 %
​Maksutappio​​​alennus​-0,176 % - -0,207 ​% -0,150 % ​ ​-0,179 % 
​​​Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokan vaikutus​VakuutuskohtainenVakuutuskohtainen
​Asiakashyvitys​Vakuutuskohtainen​Vakuutuskohtainen

Ennakkomaksuprosentissa maksutappioalennus huomioitu. Kun palkkasumma on ollut vuonna 2015 yli 2,045 M€, maksuun vaikuttaa myös yrityksen oma maksuluokka. Kun palkkasumma on yli 5,0 miljoonaa euroa, lopullista vakuutusmaksua alentaa myös suuruusalennus. ​


 

​Työntekijän eläkemaksu            

Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun. Työnantaja pidättää maksun palkasta.

Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53-62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä​ suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.

17–52-vuotiaat  ​6,15 %​5,70 %
53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017-2025)​7,65 %​7,20 %
​63–67-vuotiaat ​6,15 %​7,20 %


 

​TyEL-rajamäärät​2017​2016
​TyEL:n piiriin kuuluvan työntekijän ansion alaraja​58,19 €/kk​57,51 €/kk

​Tilapäinen työnantaja (6 kk:n palkkasumma alle)
eikä jatkuvasti työntekijöitä

​8 334 €/6 kk​​8 238 €/6 kk

​Sopimustyönantajan (6 kk:n palkkasumma yli)
tai jatkuvasti työntekijötä

​​8 334 €/6 kk​8 238 €/6 kk

YEL-vakuutusmaksut ja rajamäärät

​YEL-maksuprosentit​2017 ​2016
18–52-vuotiaat​24,10 %​23,60 %
​53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)​25,60 %​25,10 %
​63–67-vuotiaat​24,10 %​25,10 %
​Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan. YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.
Aloittava yrittäjä  (22 prosentin alennus) ​
18–52-vuotiaat​18,80 %​18,408 %
​53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)​19,97 %​19,578 %
​​63–67-vuotiaat​18,80 %​19,578 %
YEL-rajamäärät​2017​2016
​YEL-työtulon alaraja​7 645,25 €/v7 557,18 ​€/v
​YEL-työtulon yläraja​173 625,00 €/v​171 625,00 ​€/v
​Yrittäjällä on mahdollisuus osa-aikaeläkkeeseen, jos työtulo on vähintään​15 114,37 €/v
​Työttömällä yrittäjällä on mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan, jos työtulo on vähintään ​12 564 €/v​12 420,00 €/v
​Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi,  jos työtulo on vähintään​​12 564 €/v12 420,00 €/v

Muut sosiaalivakuutusmaksut

Sairausvakuutu​smaksu​2017​2016
​Työnantajan sairausvakuutusmaksu​1,08 %​2,12 %​
​Yrittäjien sairausvakuutusmaksu​1,64 %​2,25 %
​Yrittäjän päivärahamaksu *​1,58 %​0,82 %
​Yrittäjän sairaanhoitomaksu​0,00 %​1,30 %
​Yrittäjän lisärahoitusosuus​0,06 %​0,13 %
​Palkansaajien sairausvakuutusmaksu​1,58 %​2,12 %
​Palkansaajan päivärahamaksu *​1,58 %​0,82​ %
​Palkansaajan sairaanhoitomaksu​0,00 %​​1,30​ %​​
Eläkkeensaajan sairaanhoitomaksu​1,45 %​1,47 %
* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 000 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia. ​ ​ ​
​Työttömyys- ja tapaturma- ja ryhmähenki-
vakuutusmaksu
​2017​2016
​Tapaturmavakuutusmaksu, keskimääräinen
Toimialoittain työn tapaturmariskin mukaan.
 0,80 %​0,90 %
Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin​0,07 %0,07%
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
​Palkkasummasta, joka on enintään  2 059 500 €​0,80 %​1,00 %
​Palkkasumman osasta, joka ylittää 2 059 500 € ​3,30 %​3,90 %
Työntekijän maksu ​1,60 %​1,15 %
​Osaomistaja
Osaomistajasta maksettava työnantajan maksuosuus0,80 %​1,00 %
​TyEL-vakuute​​​tun osaomistajan maksu​0,70 %​0,46 %

Korot

​Korot​2017​2016
​Vakuutusmaksukorko 1.7.–31.12 * 2,00 %
​2,00 %
​Vakuutusmaksukorko 1.1.–30.6. *​​2,00 %​​2,00 %
​Viivästyskorko 1.1.–30.6.​8,00 %​8,50 %
​Viivästyskorko 1.7.-31.12.​8,00 %​8,00 %

Indeksit ja elinaikakerroin

​2017​2016
​Palkkakerroin​1,389​1,373
Työeläkeindeksi​2534​2519
​Elinaikakerroin​0,96344​0,96800