Eteran työkykypalvelut

Etera on muuttuvan työelämän asiantuntija,
jolla on kokemusta ja halua osallistua asiakkaidemme työkykyriskin hallintaan. Asiakkaan tilanteen ymmärtäminen on lähtökohtamme.

Huolehtimalla henkilöstön työhyvinvoinnista yritys tekee tulosta ja säästää.  Eteran työkykypalveluista saat kaiken tarvittavan työhyvinvoinnin ja työkyvyn kartoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan. 

Eteralla on yli 50 vuoden kokemus erilaisista työsuhteista mm. palvelun, rakentamisen ja teollisuuden aloilta. Tarjoamme yrityksellesi tehokkaat työkalut, koulutukset ja mittarit sekä kattavat työhyvinvointi-, työkyky- ja kuntoutuspalvelut.

Etera tekee omaa tutkimusta työkyvyn ylläpitämiseksi sekä ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta ja haasteista.

Tehokkaammin, pidemmälle, laadukkaammin

Työkykypalveluidemme tavoitteena on parantaa tuottavuutta, pidentää työuria ja kehittää työelämän laatua.  

  • Tehokkaammin.
    Henkilöstön parempi työhyvinvointi vaikuttaa sekä sairauspoissaolojen määrään että päivittäiseen jaksamiseen ja sitä kautta parempaan tulokseen.

  • Pidemmälle.
    Kun työntekijä jaksaa pidempään työssään, kaikki voittavat. Yritys, yhteiskunta sekä työntekijä itse.

  • Laadukkaammin.
    Hyvinvoivassa yrityksessä on motivoitunut ilmapiiri ja hyvä yhteishenki. Se taas näkyy myös työelämän laadussa.

Yritykselle työhyvinvointiin ja työkykyyn sijoittaminen on kannattavaa. Siten yritys vähentää tehokkaasti sairauspoissaoloista, tehottomasta toiminnasta ja työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia.


Eteran työkykypalveluista yritys saa tukea ennaltaehkäisevästä työhyvinvointitoiminnasta, työkykyriskien tunnistamiseen sekä aktiiviseen ammatilliseen kuntoutukseen.