Ammatillinen kuntoutus tukee työssä jatkamista

Ammatillinen kuntoutus auttaa työntekijää jatkamaan työelämässä sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Ammatillisen kuntoutuksen avulla työntekijä voi jatkaa työskentelyä terveydentilalleen paremmin sopivassa työtehtävässä tai ammatissa. Työnantajalle ammatillinen kuntoutus antaa mahdollisuuden pitää hyvät työntekijät ja osaaminen yrityksessä ja siten vähentää uusien henkilöiden rekrytointikustannuksia. 

Eteran kuntoutukseen osallistuneista yli 70 % jatkaa työelämässä

Mitä varhaisemmassa vaiheessa kuntoutuksen suunnittelu ja toimenpiteet aloitetaan, sitä parempia tuloksia voidaan saavuttaa. Ammatillinen kuntoutus onnistuu parhaiten silloin, kun työntekijä ei ole ollut pitkään poissa työelämästä.

   Ammatillinen kuntoutus
 • Tarkoitettu työntekijöille ja yrittäjille,
  jotka ovat vakiintuneesti työelämässä.
 • Kuntoutustarpeen tulee olla lääketieteellisesti
  todettu ja työkyvyttömyyden uhkaavan nykyisissä  tehtävissä seuraavan viiden vuoden kuluessa.
 • Työntekijä tekee hakemuksen ammatilliseen kuntoutukseen.  
 • Ammatillisen kuntoutuksen keinoja ovat työkokeilu, työhönvalmennus, kouluttautuminen uuteen työhön tai ammattiin sekä tuki yrittäjänä aloittamiseen.
 • Lisätietoa: Ammatillisen kuntoutuksen esite
  Työnantajan rooli
 • Työnantajalla on vastuu seurata toistuvia ja pitkittyviä sairauspoissaoloja ja tarvittaessa keskustella työntekijän ja työterveyshuollon kanssa.     
 • Yhteisessä keskustelussa työnantaja ja työterveyshuolto voivat tehdä aloitteen ammatilliseen kuntoutukseen hakemisesta. 
 • Työnantajan tehtävänä on selvittää, onko työtehtäviä ja tehtävänkuvaa mahdollista mukauttaa työntekijän terveydentilaan paremmin sopiviksi.  
 • Työnantajan tulee tehdä kuntoutushakemuksen liitteeksi selvitys työoloista ja mahdollisesti jo tehdyistä työjärjestelyistä.

Työpaikkakokeilu voidaan toteuttaa nykyisessä tai uudessa työpaikassa 

Ammatillinen kuntoutus voidaan toteuttaa työkokeiluna pitkän sairauspoissaolon jälkeen. Työkokeilu voi kestää 1–6 kuukautta, ja sen aikana työntekijä voi palata asteittain entiseen työhönsä tai uusiin työtehtäviin. Työkokeilu voidaan toteuttaa joko nykyisessä tai uudessa työpaikassa. 

Ammatillisen kuntoutuksen aloittaminen työpaikalla

Kun työkokeilusta on sovittu työpaikalla, Etera lähettää työkokeilusopimukset allekirjoitettavaksi. Jos työkokeilu on palkallinen, kuntoutusetuus maksetaan työnantajalle hakemuksen perusteella. Jos työkokeilu on palkaton, Etera maksaa kuntoutusetuudet työntekijälle ja ottaa hänelle työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen. 

Työkokeilun aikana työterveyshuolto seuraa terveydentilaa ja työnantaja puolestaan töiden sujumista.

Onnistuneen työkokeilujakson jälkeen työntekijä voi jatkaa entisissä tai uusissa työtehtävissään.

Ammatilliseen kuntoutukseen hakeminen

Työnantajan ja työterveyshuollon rooli on tärkeä työkyvyttömyysriskin havaitsemisessa ja ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamisessa. Suunnittelu voi lähteä käyntiin työterveyshuollossa järjestettävän yhteisen neuvottelun perusteella.

Kuntoutusasian vireille saamiseksi työntekijä täyttää Hakemus työeläkekuntoutuksesta -lomakkeen, lääkäri laatii B-lääkärinlausunnon ja työnantaja täyttää kuvauksen työntekijän työtehtävistä hakemuksen liitteeksi.  

Eteran kuntoutusneuvontaan voit ottaa yhteyttä jo varhaisessa vaiheessa. Neuvomme mielellämme sekä työnantajaa, työterveyshuoltoa että työntekijää. 


Haluatko lisätietoa ammatillisesta kuntoutuksesta?

Neuvomme kaikissa ammatilliseen kuntoutukseen kysymyksissä niin työnantajia, työntekijöitä kuin työterveyshuoltoakin. Voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, sähköpostitse tai soittaa meille.

Puhelinnumero 010 197 052 (arkisin 8–12), sähköposti kuntoutus@etera.fi

 1. Yhteystiedot

 2. Yrityksen nimi

 3. Etu- ja sukunimi

 4. Sähköpostiosoite

 5. Puhelinnumero

 6. Valitse

 7. Viesti