Työhyvinvoinnin palvelumme työnantajille

Tutkitusti vaikuttavaa ja tuloksellista työhyvinvointitoimintaa.

Siihen pyrimme aina Eteran vakuutusasiakkaille suunnatuissa työhyvintipalveluissa. Asiakastyytyväisyyskyselymme mukaan yli 90-prosenttisesti tavoitteen saavutammekin.

Eteran Kompassi –verkkotyökalu esimiehille ja henkilöstön kehittäjille

Helppokäyttöisellä Eteran Kompassilla löydät polun yrityksesi työhyvinvointiin.

 • Henkilöstötyön työkalupakista löydät tietoa ja työkalut arjen esimiestyöhön.
 • Kompassin avulla kartoitat yrityksesi työhyvinvoinnin vahvuudet ja kehittämiskohteet
 • Suunnittelet, aikataulutat ja vastuutat kehittämistoimet.
 • Seuraat työhyvinvointitoimien toteuttamista vuosikellosta.

Kompassin käyttöä varten tarvitset valtuuksen.

» Valtuutus, pdf

Etera Valmennus esimiehille ja henkilöstön kehittäjille

Etera Valmennuksessa on ajankohtaisia ja hyödyllisiä teemoja arjen esimiestyöhön ja henkilöstön kehittämiseen.

 • Intensiivisiä valmennuspäiviä pienryhmissä innostavien asiantuntijoiden johdolla.
 • Vakuutusasiakkaillemme maksuttomia.
 • Valmennuspäiviä järjestetään eri paikkakunnilla.
 • Valmennuspäivien teemoina mm. työhyvinvointikorttikoulutus, esimiestyö, työkyvyn tuen toimintamalli.

Eteran Hyvä työelämä -tutkimus

Eteran Hyvä työelämä -tutkimuksella saat kattavan kuvan yrityksen työhyvinvoinnin tilasta.

 • Työhyvinvointikyselyssä tulee olla olla vähintään 20 vastaajaa, jotta vastaajien anonymiteetti voidaan säilyttää.
 • Standardoitu työhyvinvointikysely sähköisesti sähköpostilla tai intranetissa tai paperilomakkeella.
 • Mahdollisuus räätälöidä toimialan tai yrityksen tarpeiden mukaan.
 • Tuloksia voidaan verrata toimialoittain Eteran laajaan yritystutkimusaineistoon.
 • Tutkimuksen avulla kartoitetaan yrityksen vahvuuksia, kehittämiskohteita sekä mahdollisia työkyvyttömyysriskejä.
 • Säännöllisesti tehtävät seurantatutkimukset luotaavat työhyvinvointitoimien vaikuttavuutta.

Muut työhyvinvoinnin asiantuntijapalvelut yrityksille

Työhyvinvointiyhteistyössämme on toteutettu mm. seuraavia:

 • Asiantuntijaluentoja ja ohjelmaa yritysten työhyvinvointi- ja koulutuspäiviin.
 • Ergonomiakartoituksia.
 • Liikuntajulisteet ja –kortit yritysten liikuntakampanjoihin.

Työkyky- ja terveysjohtamisen palvelu

Työkyky ja terveysjohtamisen palvelun tarkoituksena on auttaa työntekijääsi jaksamaan paremmin työssä ja vapaa-ajalla.

Palvelun hyödyt

Työntekijälle

 • Työntekijä saa henkilökohtaisen kyselylinkin ja vastaamisen jälkeen sähköpostiinsa välittömästi oman hyvinvointiraporttinsa.
 • Työkykypolku-sivusto aktivoi kiinnostumaan omasta hyvinvoinnista. 

Yrityksen johdolle ja henkilöstöpalveluille 

 • Yrityksen johto ja henkilöstöpalvelut saavat yrityksen henkilöstön hyvinvointi-indikaattorin ja tiivistetyn yritysjohdon raportin henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin nykytilasta ja riskeistä.
 • Tulosten avulla yrityksesi voi kehittää työterveyshuoltoyhteistyötä kohdentamalla ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä niitä tarvitseville.

Työterveyshuoltoyhteistyöhön

 • Kehitämme työterveyshuoltoyhteistyötä tuottamalla työterveyshuollolle yhteenvetoraportin henkilöstösi työkyky- ja terveysriskeistä.
 • Lisäksi voidaan yksittäisten työntekijöiden tulosten perusteella kohdentaa toimenpiteitä niitä tarvitseville.

 1. Haluan lisätietoa Eteran työhyvinvointipalveluista

 2. Minua kiinnostaa
 3. Muu, mikä

 4. Yhteystiedot

 5. Etu- ja sukunimi

 6. Yrityksen nimi

 7. Tehtävänimike tai titteli

 8. Osoite

 9. Postinumero ja -toimipaikka

 10. Puhelinnumero

 11. Sähköpostiosoite