Työhyvinvointi vauhdittaa yrityksen menestystä - panosta henkilöstösi hyvinvointiin

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Panostamalla työhyvinvointiin yritys tekee tulosta ja säästää. Henkilöstön hyvinvointia tukevat hyvä johtaminen, kannustava työilmapiiri ja jatkuva osaamisen kehittäminen. Eteran Hyvä työelämä -kyselyn avulla voit kohdentaa työhyvinvoinnin kehittämistoimet oikein.

Henkilöstön hyvinvoinnin kannalta tärkeintä on työntekijöiden kuuleminen. Työnantajan keskeiset välineet henkilöstön kuulemiseen ovat työhyvinvointikyselyt, osaamiskartoitukset ja säännölliset kehityskeskustelut.

Miksi työhyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää?

Työhyvinvointi ja hyvä työilmapiiri on jokaisen työntekijän vastuulla. Kun töissä voidaan hyvin, siitä hyötyvät kaikki - työntekijä, työnantaja ja koko työyhteisö. 

 • Työhyvinvointi lisää tuloksellisuutta. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunut ja tehokas.
 • Työhyvinvointi tuo kustannussäästöjä. Huonosta ilmapiiristä johtuva tehottomuus, turha sählääminen jää pois ja sairauspoissaolot vähenevät.
 • Työhyvinvointi parantaa asiakastyytyväisyyttä. Hyvä työilmapiiri ja keskinäinen luottamus näkyy asiakkaille hyvänä palveluna.

​Työnantajan edut

Työantajan tyhy-edut​​

 • ​Maine työntekijöistään välittävänä ja vastuullisena työnantajana kasvaa.
 • Uusien työntekijöiden rekrytoinnista ja perehdyttämisestä aiheutuvat kustannukset pienenevät.
 • Tehottomuudesta, sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvat kustannukset pienenevät.

​​​Työyhteisön edut

Työyhteisön tyhy-edut
 • ​​Hyvä ja avoin työilmapiiri vähentää kuppikuntia.
 • Yhteistyö toimii paremmin ja ristiriidat voidaan selvittää tuoreeltaan.
 • Selkeät tehtävänkuvat vähentävät päällekkäistä työtä ja sujuvoittavat yhteistyötä.
 • Työpaikalla vallitsee välittämisen ilmapiiri – työkaveria autetaan ja hänen jaksamisestaan huolehditaan.  

​​​Työntekijän edut

Työntekijän tyhy-edut
 • ​​Työn mielekkyys ja motivaatio lisääntyvät. 
 • Tavoitteet ja oma tehtävänkuva ovat selkeät.
 • Oikea palaute ohjaa tekemään tavoitteellisesti ja itseojautuvasti oikeita asioita.
 • Työkavereilta saa tarvittaessa tukea ja apua – ongelmien kanssa ei tarvitse jäädä yksin. 
 • Työn ja vapaa-ajan tasapaino on kunnossa.

 Työhyvinvointi vähentää sairauspoissaoloja

​Työhyvinvoinnin kehittäminen vähentää myös sairauspoissaoloista, tehottomasta toiminnasta ja työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuks​​ia. 

Kustannukset usein yllättävät. Kokeile Eteran laskurilla, kuinka paljon voit säästää vähentämällä sairauspoissaoloja.​​


Kohdenna työhyvinvointitoimet oikein – Eteran Hyvä työelämä -tutkimus kertoo painopistealueet


Eteran Hyvä työelämä -tutkimus antaa kattavan kuvan yrityksen vahvuuksista, kehittämiskohteista sekä mahdollisista työkyvyttömyysriskeistä.

 • Säännöllisesti tehtävät seurantatutkimukset luotaavat työhyvinvointitoimien vaikuttavuutta. Tuloksia voidaan verrata toimialoittain Eteran laajaan yritystutkimusaineistoon.
 • Hyvä työelämä -tutkimusta käytetään yrityksen henkilöstötuottavuusindeksin laskemiseen. Se mahdollistaa sekä yrityksen nykytilanteen että kehittämistoimenpiteiden liiketaloudellisen merkityksen arvioimisen. 
 • Eteran Hyvä työelämä -tutkimus voidaan toteuttaa asiakasyrityksille, joilla on yli 20 työntekijää.

Kiinnostuitko Eteran Hyvä työelämä -tutkimuksesta?

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä ja kerromme lisää.

 1. Yhteystiedot

 2. Yrityksen nimi

 3. Etu- ja sukunimi

 4. Sähköpostiosoite

 5. Puhelinnumero

 6. Valitse

 7. Viesti