Vuosilaskelmaohje

Etera tekee kaikille sopimusasiakkailleen vuosilaskennan, jossa vahvistuu edellisen vuoden lopullinen vakuutusmaksu. Nämä tiedot lähetetään vuosilaskelmana asiakkaille helmi-huhtikuussa.

Vuosilaskelma kannattaa tarkistaa huolella. Puuttuvat tai virheelliset tiedot voi ilmoittaa
kirjautumalla Eteran verkkopalveluun ja lähettämällä korjattavat tiedot Viestit-osiolla tai
soittamalla asiakaspalveluumme puh. 010 553 3030.

 

Tutustu esimerkkiin »

​Vuosilaskelman liitteet

  • Vuosilaskelma
  • Työntekijäkohtainen erittely
  • Vuosilaskennassa huomioidut ennakkomaksut

Vain vuosi-ilmoittajille:

  • Erittely vuoden 2017 ennakkomaksuista
 

Tarkista työntekijäkohtaiset palkkatiedot

Aloita työntekijäkohtaisesta erittelystä ja tarkista, että kaikki työntekijät ovat luettelossa ja työntekijäkohtaiset palkat ovat oikein.


Vuosilaskelmasta näet lopullisen vakuutusmaksun

Vuosilaskennassa lopullista TyEL-maksua verrataan maksettuihin ennakkomaksuihin. Vuoden 2016 ennakkomaksuerät muodostuvat tehtyjen palkkailmoitusten perusteella. Ne eivät välttämättä ole maksettuja TyEL-maksuja. Lopulliseen maksuun vaikuttavat myös Eteran antama asiakashyvitys ja muut TyEL-maksuun vaikuttavat osat.

Jos asiakas on maksanut liian vähän ennakkomaksuja edellisenä vuonna, lähetetään hänelle lisälasku. Lisälasku erääntyy viimeistään kesäkuun 20. päivä.

Jos asiakas on maksanut liikaa ennakkomaksuja, palautettava summa käytetään ensisijaisesti maksamattomien tai tulevien ennakkomaksujen suorituksena tai osasuorituksena.


Ilmoita mahdolliset korjaukset

Jos työntekijäkohtaisesta maksuerittelystä puuttuu työntekijöitä tai palkkatiedot ovat väärin, voit ilmoittaa ne 

  • kirjautumalla Eteran verkkopalveluun ja lähettämällä muutettavat työntekijätiedot Viestit-palvelun kautta. Vakuutuspalvelun kautta lähetät viestit tietosuojatun yhteyden kautta. Palkkatietoja tai muuta luottamuksellista tietoa ei saa lähettää sähköpostilla.
  • soittamalla asiakaspalveluumme puh. 010 553 3030 (arkisin klo 8–16).

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Vuosilaskelmasta puuttuu työntekijän palkkatietoja tai niissä on virheitä. Mitä teen?

Jos vuosilaskelmassa on virheellisiä tietoja, kirjaudu Eteran verkkopalveluun ja ilmoita virheelliset tai puuttuvat tiedot Viestit-palvelun kautta. Ilmoita viestissä, että se koskee vuosilaskennan korjausta. Ilmoita työntekijän nimi, henkilötunnus sekä oikea palkkasumma.

Tietoturvasyistä älä lähetä palkka- tai henkilötietoja sähköpostitse.

Mistä näen, pitääkö maksaa lisää TyEL-maksuja?

Vuosilaskelman ensimmäisessä liitteessä on taulukko "Laskennan tulos". Taulukon viimeisellä rivillä kerrotaan, saako työnantaja lisälaskun tai onko ennakkomaksuista tullut palautettavaa.

Lisälaskun Etera lähettää erikseen.

Miksi vuosilaskelmassa ei näy tiettyä maksamaani suoritusta?

Vuosilaskelmassa näkyvät vain tehtyjen palkkailmoitusten perusteella muodostuneet ennakkomaksut. Ne eivät siis välttämättä ole maksettuja maksuja.

Todellisuudessa maksettu ennakkomaksu voi olla pienempi esimerkiksi slloin, jos työnantajan laskuissa on aiempia liikasuorituksia tai edellisen vuoden palautuksia.

Myöskään viivästyskorkoja ei huomioida vuosilaskennassa.

Olen ollut osan vuodesta tilapäinen työnantaja. Miksi kaikkia palkkatietoja ei ole vuosilaskelmassa?

Tilapäisenä työnantajan ilmoitettuja palkkatietoja ei huomioida vuosilaskennassa, sillä tilapäisen työnantajan maksu on aina lopullinen.

Vuosilaskelmassa näkyy  vain vakuutussopimuksen alkamispäivän jälkeen ilmoitetut palkkatiedot.

Olen ilmoittanut Palkka.fin kautta. Miksi ennakkomaksu ei vastaa lopullista maksua?

Palkka.fi-palvelussa ei kuukausi-ilmoittajalle huomioida asiakashyvitystä ja vakuutusmaksukorkoa. Nämä vakuutusmaksun osat lasketaan vasta vuosilaskelmassa.

Olen tehnyt vuosi-ilmoituksen palkanlaskentaohjelmalla. Vuosilaskelmasta puuttuu osa työsuhteista kokonaan. Mistä se johtuu?

Osa palkanlaskentaohjelmista poimii vuosi-ilmoitukseen vain jatkuvat työsuhteet. Vuoden aikana päättyneet työsuhteet saattavat tällöin jäädä pois, koska palkanlaskentaohjelma olettaa, että niistä on tehty työsuhdeilmoitus.

Voit korjata vuosilaskelman tiedot kirjautumalla Eteran verkkopalveluun ja ilmoittamalla puuttuvat tiedot Viestit-palvelun kautta. Kerro ensin, että viesti koskee vuosilaskennan korjausta. Ilmoita työntekijän nimi, henkilötunnus sekä oikea palkkasumma. Voit myös soittaa asiakaspalveluumme arkisin 8-16 puh. 010 553 3030.

Tietoturvasyistä älä lähetä sähköpostilla työntekijöiden palkka- ja henkilötietoja.

Sain vuosilaskelman, mutta minulla ei ole enää työntekijöitä. Mitä teen?

Ilmoita vakuutussopimuksen päättämisestä Eteran asiakaspalveluun puh, 010 553 3030, asiakaspalvelu@etera.fi (arkisin klo 8-16).

Ilmoita työnantajan nimi, vakuutusnumero sekä sen henkilön yhteystiedot, jolta saa tarvittaessa lisätietoja.