Yrittäjän eläke lasketaan YEL-työtulosta

​​​Yrittäjätoiminnasta kertyvä eläke lasketaan koko yrittäjätoiminnan ajalta kunkin vuoden työtulon perusteella.

Yrittäjän eläkkeeseen vaikuttavat

  • kaikki vahvistetut YEL-työtulot koko yrittäjätoiminnan ajalta
  • eläkkeen karttumisprosentti
  • maksetut YEL-vakuutusmaksut.

Yrittäjänä voit vaikuttaa oman eläkkeesi määrään nostamalla YEL-työtuloasi. Työtulo kannattaa pitää oikealla tasolla alusta asti, sillä jokaisen vuoden työtulo huomioidaan eläkkeen laskennassa. Työtulon korottaminen vasta lähellä eläkeikää ei näin ollen juuri nosta tulevan eläkkeen määrää.

Kokonaiseläkkeesi muodostuu yrittäjänä ja palkkatyössä kartuttamastasi eläkkeestä. Eläkettä kertyy myös sellaisilta palkattomilta kausilta, joilta maksetaan työansioon perustuvaa etuutta, kuten ansio- tai sairauspäivärahan tai vanhempainvapaan ajalta.

Eläkkeen karttuminen vuodesta 2017 lähtien

Eläkkeen karttumista koskeva lainsäädäntö muuttui vuonna 2017. Eläkettä karttuu

  • yli 18-vuotiailla yrittäjillä 1,5 %
  • 53–62-vuotiailla 1,7 % siirtymäajalla vuosina 2017–2025

Eläkkeen karttuminen vuosina 2005–2016

Eläkkeen karttumisprosentti muuttuu kunkin iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen:

  • 18−52-vuotiaana 1,5 %
  • 53−62-vuotiaana 1,9 %
  • 63−67-vuotiaana 4,5 %

Vuodesta 2005 lähtien työeläkettä alkoi kertyä 18 vuoden iässä aikaisemman 23 vuoden sijasta. Eläke ei kartu takautuvasti, vaan säännöt koskevat niitä, jotka ovat alle 23-vuotiaita vuoden 2005 jälkeen.

Eläkkeen karttuminen vuoteen 2004 saakka

  • 1,5 % ennen 60 vuoden iän täyttämisvuotta
  • 2,5 % 60 vuoden iän täyttämisvuoden alusta.