Osittainen vanhuuseläke

​​​​Vuoden 2017 alusta osa-aikaeläkkeen korvasi osittainen vanhuuseläke.

Vuoden 2017 alusta osa-aikaeläke poistui. Sen tilalle tuli osittainen varhennettu vanhuuseläke. Se antaa mahdollisuuden nostaa osa eläkkeestä jo hieman ennen varsinaista vanhuuseläkeikää riippumatta siitä, jatkaako yrittäjätoimintaa vai ei.

  • Vuonna 2017 vanhuuseläkettä voi nostaa osittaisena aikaisintaan 61-vuotiaana. Vuonna 1964 syntyneillä ja sitä nuoremmilla ikäraja on 62 vuotta.
  • Osittaisen vanhuuseläkkeen voi ottaa myös lykättynä eli alimman vanhuuseläkeiän jälkeen.
  • Osittaisen vanhuuseläkkeen saaminen ei edellytä
    yrittäjätoiminnan tai työsuhteen päättymistä tai työnteon vähentämistä.
  • Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu uutta eläkettä, jonka saa vanhuuseläkettä hakiessa.
  • Kertyneestä eläkkeestä voi ottaa maksuun 25 tai 50 prosenttia.
    Osittaista vanhuuseläkkeen osaa koskee varhennusvähennys, joka on 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Vähennys on pysyvä ja vaikuttaa koko eläkeajan kuukausieläkkeen suuruuteen.
  • Esimerkki: Jos 1 000 euron karttuneesta eläkkeestä otetaan maksuun puolet eli 500 euroa tasan vuosi (12 kk) ennen alinta vanhuuseläkeikää, pienennetään eläkettä 12 x 0,4 % = 4,8 % eli 24 euroa. Lisäksi eläke tarkistetaan elinaikakertoimella.

Osa-aikaeläke

Osa-aikaeläkettä on voinut hakea vuoden 2016 loppuun saakka. Ennen sitä myönnetyt osa-aikaeläkkeet ansioita ja työaikaa koskevine ehtoineen säilyvät ennallaan.