Vanhuuseläke

Eläkeikä nousee vähitellen 2017 vuodesta alkaen. Uudet ikärajat koskevat vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä.

Ennen vuotta 1955 syntyneet voivat siirtyä vanhuuseläkkeelle nykylainsäädännön mukaan 63–68 vuoden iässä.

Vanhuuseläke ja YEL

Jos olet yrittäjä, YEL-vakuutuksesi päätetään hakiessasi vanhuuseläkettä. Voit kuitenkin jatkaa yritystoimintaasi, vaikka sinulle myönnetään vanhuuseläke. 

Vanhuuseläkkeen aikana voit ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. 

  • Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia ja se lasketaan vapaaehtoisen vakuutuksen perusteeksi vahvistetun työtulon perusteella.
  • Vanhuuseläkkeen aikana vapaaehtoisesti vakuutetusta yrittäjätoiminnasta kertyneen vanhuuseläkkeen saa hakemuksesta aikaisintaan 68 vuoden iässä.

Vanhuuseläke vuodesta 2017 lähtien

Vanhuuseläkeikä nousee asteittain vuodesta 2017 alkaen. Uudet ikärajat koskevat 1955 tai sen jälkeen syntyneitä. Vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostetaan kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Vanhuuseläkkeen yläikäraja nousee myös asteittain.

Vuosina 1955–57 syntyneillä vanhuuseläkkeen yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja 1962 syntyneillä ja sitä nuoremmilla 70 vuotta.

Voit jatkaa työntekoa myös vanhuuseläkkeen rinnalla. Työnteko eläkkeen aikana kartuttaa uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa.