Sosiaalivakuutusmaksut ja rajamäärät

​​​​​ 

TyEL-vakuutusmaksut ja rajamäärät

​TyEL-maksuprosentit ja maksun osat​2018​2017 

Tilapäinen työnantaja

puolen vuoden palkkasumma alle 8 346 € tai ei vakinaisia työntekijöitä

​25,3 %​25,1 %
Sopimustyönantaja
puolen vuoden palkkasumma yli 8 346 €

​vuoden 2016 palkkasumma
alle 2 059 500 €

​vuoden 2015 palkkasumma
alle 2 044 500 €

​Asiakashyvitys​Vakuutuskohtainen​Vakuutuskohtainen
​Suurtyönantaja​vuoden 2016 palkkasumma

yli 2 059 500 €

​vuoden 2015 palkkasumma
yli 2 044 500 €

​Maksutappio​​​alennus​​-0,192 %  ​-0,176 % 
​​​Työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokan vaikutus​​Vakuutuskohtainen​Vakuutuskohtainen
​Asiakashyvitys​​Vakuutuskohtainen​Vakuutuskohtainen
​​Suuruusalennus
(palkkasumma yli 5 M€)
​- 0,0 % –  - 0,0923 %​- 0,0 % –  - 0,0924 %


 

​Työntekijän eläkemaksu            

Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun. Työnantaja pidättää maksun palkasta.

Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä​ suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.

17–52-vuotiaat  ​6,35 %​6,15 %
53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017-2025)​7, 85 %​7,65 %
​63–67-vuotiaat ​​6,35 %​6,15 %


 

​TyEL-rajamäärät​2018​2017
​TyEL:n piiriin kuuluvan työntekijän ansion alaraja​58,27 €/kk​58,19 €/kk

​Tilapäinen työnantaja (6 kk:n palkkasumma alle)
eikä jatkuvasti työntekijöitä

​8 346 €/ 6 kk​8 334 €/6 kk

​Sopimustyönantajan (6 kk:n palkkasumma yli)
tai jatkuvasti työntekijötä

​​8 346 €/6 kk​​8 334 €/6 kk

YEL-vakuutusmaksut ja rajamäärät

​YEL-maksuprosentit​2018​2017
18–52-vuotiaat​24,10 %​24,10 %
​53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)​25,60 %​25,60 %
​63–67-vuotiaat​24,10 %​24,10 %
​Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan. YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.
Aloittava yrittäjä  (22 prosentin alennus) ​
18–52-vuotiaat​18,80 %​18,80 %
​53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)​19,97 %​19,978 %
​​63–67-vuotiaat​18,80 %​18,80 %
YEL-rajamäärät​2018​2017
​YEL-työtulon alaraja​7 656,26 €/v​7 645,25 €/v
​YEL-työtulon yläraja​173 875 €/v​173 625,00 €/v
​Työttömyysturvan työssäoloehtoa kerryttävä
YEL-työtulo
​12 576 €/v​12 564 €/v

Muut sosiaalivakuutusmaksut

Sairausvakuutu​smaksu​2018​2017
Työnantajan sairausvakuutusmaksu​0,86​1,08 %
​Yrittäjien sairausvakuutusmaksu 
​Yrittäjän päivärahamaksu *​1,53 %​1,58 %
​Yrittäjän sairaanhoitomaksu​0,00 %​0,00 %
​Yrittäjän lisärahoitusosuus​0,17 %​0,06 %
​Palkansaajien sairausvakuutusmaksu​1,58 %
​Palkansaajan päivärahamaksu *​1,53 %​1,58 %
​Palkansaajan sairaanhoitomaksu​0,00 %​0,00 %
Eläkkeensaajan sairaanhoitomaksu​1,53 %​1,45 %
* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 020 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia. ​ ​ ​
​Työttömyys- ja tapaturma- ja ryhmähenki-
vakuutusmaksu
​2018​2017
Tapaturmavakuutusmaksu, keskimääräinen
Toimialoittain työn tapaturmariskin mukaan.
0,80 %0,80 %
Ryhmähenkivakuutusmaksu, keskimääräinen​0,07 %​0,07 %
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
​Palkkasummasta, joka on enintään  2 083 500 €​0,65 % **​0,80 %
​Palkkasumman osasta, joka ylittää 2 083 500 € ​2,60 % **​3,30 %
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu ​1,90 % **​1,60 %
​Osaomistaja
Osaomistajasta maksettava työnantajan maksuosuus​0,65 % **0,80 %
​TyEL-vakuute​​​tun osaomistajan maksu​0,92 % **​0,70 %

**) vahvistamaton ennakkotieto


Korot

​Korot​2018​2017
​Vakuutusmaksukorko 1.7.–31.12 * 2,00 %
​2,00 %
​Vakuutusmaksukorko 1.1.–30.6. *​​2,00 %​​2,00 %
​Viivästyskorko 1.1.–30.6. ​8,50 %
​Viivästyskorko 1.7.-31.12. ​8,00 %

Indeksit ja elinaikakerroin

​2018​2017
​Palkkakerroin​1,391​1,389
Työeläkeindeksi​2548​2534
​Elinaikakerroin​0,96344

Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.