Milloin yrittäjä tarvitsee YEL-vakuutuksen?

YEL on tärkein yrittäjän vakuutus. Sillä maksat oman sosiaaliturvasi. YEL-vakuutus on yrittäjän eläkelailla säädetty. Eli yrittäjälle pakollinen.

Mitä YEL-vakuutus kattaa? YEL turvaa toimeentulosi erilaisissa elämäntilanteissa. Ei siis vain eläkeiän ja työkyvyttömyyden aikana. Sairausloma, vanhempainvapaa, työttömyys. Niissäkin toimeentulosi perustuu YEL:iin. Tai tarkemmin - itse määrittämääsi YEL-työtuloosi.

YEL on siis muutakin kuin eläketurvaa. Siksi tärkeä juttu myös nuorelle yrittäjälle.

YEL-vakuutus kattaa kaiken YEL:n alaisen yrittäjätoimintasi. Kahta YEL-vakuutusta et tarvitse. YEL-vakuutus on samanhintainen kaikissa eläkeyhtiöissä.

Palkkaatko työntekijän?

Työntekijän eläketurvan järjestäminen on työnantajan tehtävä. Työntekijät vakuutetaan TyEL:n eli työntekijän eläkelain mukaan.


Usein kysyttyä

Mitä YEL-vakuutuksella saa?

YEL-työtulon perusteella lasketaan

 • vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • sairauspäiväraha
 • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainpäiväraha sekä osittainen vanhempainpäiväraha
 • oikeus työttömyysturvaan ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan
 • perheellesi maksettava perhe-eläke kuolemantapauksen yhteydessä.

Mikä on YEL:n mukaan vakuutettavaa yrittäjätoimintaa?

YEL:n mukaan vakuutetaan

 • Ammatin- ja elinkeinonharjoittaja
 • Avoimen yhtiön yhtiömies
 • Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • Osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas, joka omistaa yksin yli 30% tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakkeista tai äänimääristä ja itse vähintään yhden osakkeen tai äänen.
 • Muun yhteisön, esim. osuuskunnassa, johtavassa asemassa työskentelevä henkilö. Yleensä osuuskunnassa työskentelevät, vakuutetaan työsuhteen perusteella TyEL:n mukaan.
 • Ammatin- ja elinkeinonharjoittajan perheenjäsenet, jos he työskentelevät yrityksessä palkatta ja asuvat vakituisesti samassa taloudessa.

YEL:n mukaan ei vakuuteta

 • Maatalousyrittäjät vakuutetaan maatalousyrittäjien (MyEL) mukaan.
 • Osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas, joka omistaa yksin tasan tai alle 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa tasaan tai alle 50 % osakkeista tai äänimääristä.
 • Yrittäjää, joka ei työskentele yrityksessään.
 • Osakeyhtiön osakas, joka ei ole johtavassa asemassa.
 • Äänetön yhiömies
 • Kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön perheenjäsenet. 

Yrittäjän TyEL-vakuuttaminen

Jos yrittäjä tai yrittäjän perheenjäsen ei kuulu YEL:n piiriin, mutta on työsuhteessa ja nostaa palkkaa, tulee yritykselle ottaa TyEL-vakuutus. Eläke- ja muu sosiaaliturva määräytyy silloin palkan ja luontoisetujen mukaan. 

YEL:n mukaan johtavassa asemassa ovat

 • toimitusjohtaja
 • hallituksen jäsen
 • muut vastaavassa asemassa olevat. Pienessä perheyrityksessä työskentelevä omistajaperheenjäsen on yleensä muodollisesta asemasta riippumatta yrityksessä johtavassa asemassa, jos yrityksessä ei ole työsuhteeseen palkattua henkilökuntaa.

Myös hallituksen varajäsen vakuutetaan YEL:n mukaan, jos hänellä on yhtiön nimenkirjoitusoikeus tai jos hän toimii pitkään varsinaisen jäsenen tilalla ja muuten täyttää YEL:n edellytykset.

Entä jos minulla on jo YEL-vakuutus?

 Jos sinulla jo on YEL-vakuutus toisesta yrittäjätoiminnasta, uutta YEL-vakuutusta ei tarvitse ottaa. YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja kattaa kaiken yrittäjätoiminnan. YEL-työtuloa määriteltäessä pitää laskea mukaan kaikki yrittäjänä tehdyn työpanoksen arvo.​

Jos YEL-vakuutuksesi on toisessa vakuutusyhtiössä, voit siirtää sen helposti Eteraan. Me huolehdimme vakuutuksen irtisanomisesta puolestasi.

» YEL-vakuutushakemus

Tarvitseeko sivutoiminen yrittäjä YEL:n?

Myös sivutoimisen yrittäjän tulee hankkia YEL-vakuutus, jos

 • työpanoksen arvo ylittää YEL-työtulon
 • yrittäjätoiminta kestää yhtäjaksoisesti yli neljä kuukautta.

Jos yrittäjällä jo on YEL-vakuutus, uutta vakuutusta ei tarvitse ottaa. YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja kattaa kaiken yrittäjätoiminnan.  Useammassa yrityksessä yrittäjänä työskenteleminen otetaan huomioon YEL-työtuloa määriteltäessä.

Entä jos olen freelancer?

Freelancerina toimiva henkilö voi työskennellä joko yrittäjänä tai työntekijänä ja kuulua siten joko TyEL:n tai YEL:n piiriin. Henkilö voi olla samaan aikaan työsuhteessa yhteen ja toimeksiantosuhteessa toiseen työnteettäjään nähden.

YEL:n piiriin kuuluminen ei edellytä, että henkilöllä olisi toimintaansa varten yritys tai toiminimi.

Kuuluuko henkilö TyEL:n vai YEL:n piiriin riippuu siitä, tehdäänkö työ työsuhteessa vai ei. Jos työ tehdään työsuhteessa, vakuutetaan freelancer TyEL:n mukaan. Tällöin työnantajan vastuulla on hoitaa eläketurva.

Työsuhteen tunnusmerkkejä mm.

 • saa palkkaa
 • työsopimus
 • ei voi palkata itselleen sijaista
 • työtä valvotaan tai johdetaan.

Jos taas työsuhteen tunnusmerkit puuttuvat, freelancerin tulee itse järjestää ja maksaa eläketurvansa YEL:n mukaan.

Myös työkorvauksia saavien freelancereiden tulee hankkia itselleen YEL-vakuutus. Työkorvaus tarkoittaa muuta kuin palkkana maksettavaa korvausta. Oleellista tässä on se, että työsuhteen tunnusmerkit puuttuvat.

Tarvitsenko YEL-vakuutuksen eläkeaikana?

YEL-vakuuttaminen on vapaaehtoista, jos yrittäjä on työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä.

Vapaaehtoisesta eläkkeestä karttuu uutta eläkettä 1,5% YEL-työtulosta.

YEL-vakuuttaminen on pakollista, kun YEL-vakuuttamisen ehdot täyttyvät ja yrittäjä on

 • osa-aikaeläkkeellä tai
 • osittaisella vanhuuseläkkeellä
 • työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä.

Jos omistusosuus kasvaa, tuleeko TyEL-vakuutuksen sijaan ottaa YEL-vakuutus?

Jos osakeyhtiössä työskentelevän omistajan omistusosuus kasvaa siten, että hän omistaa itse yli 30 % tai perheenjäsenten kanssa yli 50 %, hänet on vakuutettava TyEL:n sijaan YEL:ssä.

Ensimmäistä kertaa yrittäjänä?
Jos TyEL:stä YEL:iin siirtyvä omistaja toimii ensimmäistä kertaa YEL:n alaisena yrittäjänä, hän saa vakuutusmaksuista 22% aloittavan yrittäjän alennuksen 48 kuukauden ajalta.

Entä jos osakeyhtiön omistus on välillinen?

Johtavassa asemassa työskentelevä henkilö kuuluu YEL:n piiriin esimerkiksi, jos

 • hän omistaa itse yli 50 prosenttia väliyhtiön osakepääomasta ja väliyhtiö omistaa yli 30 prosenttia työskentely-yhtiön osakepääomasta tai
 • hän omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia väliyhtiön osakepääomasta ja väliyhtiö omistaa yli 50 prosenttia työskentely-yhtiön osakepääomasta.

Tarvitsevatko elinkeinonharjoittajana työskentelevät perheenjäsenet YEL:n?

Elinkeinonharjoittajana toimivan yrittäjän perheenjäsenet vakuutetaan myös YEL:n mukaan, jos he työskentelevät palkatta yrityksessä.


Perheenjäsen YEL:n mukaan

 • yrittäjän aviopuoliso riippumatta siitä, asuvatko puolisot yhteistaloudessa vai eivät
 • vakinaisesti samassa taloudessa asuvat yrittäjän lapset, vanhemmat tai isovanhemmat
 • yrittäjän ottolapsi tai ottovanhempi
 • avopuoliso, jos avopari elää yhteisessä taloudessa
 • samaa sukupuolta olevat parisuhteensa rekisteröineet henkilöt riippumatta siitä, asuvatko he yhteistaloudessa vai eivät.

Ei perheenjäsen YEL:n mukaan

 • sisarukset, vaikka he asuisivatkin samassa taloudessa.
 • eri taloudessa asuva avopuoliso tai lapsi, vanhempi tai isovanhempi

Jos ammatin- tai liikkeenharjoittaja ja hänen puolisonsa harjoittavat yhdessä yrittäjätoimintaa, verotuksessa tulo jaetaan puolisoiden kesken työpanosten mukaan. Ilman erillistä selvitystä tulo puolitetaan. YEL-valvonnassa puolisolle jaetun tulon katsotaan yleensä osoittavan, että puoliso on myös vakuuttamisvelvollinen.


 Yhtiömuoto ja YEL

Onko kyseessä työsuhde vai yrittäjätoiminta?

​Joskus on vaikea erottaa, onko kyseessä työsuhde vai yrittäjätoiminta. Taulukkoon on kerätty työsuhteen ja yrittäjätoiminnan eroavuuksia.

​Yrittäjätoiminta (YEL) ​Työsuhde (TyEL)
​työn tekeminen omaan lukuun​työn tekeminen työnantajalle
​suullinen tai kirjallinen toimeksianto​suullinen tai kirjallinen työsopimus
​riski työn onnistumisesta on yrittäjällä​riski ja vastuu työnantajalla
​riski pääomapanokselle​ei työntekijän pääomapanosta
​yrittäjällä omat raaka-aineet ja työvälineet​työnantajan raaka-aineet ja työvälineet
​työ tehdään ilman johtoa ja valvontaa​työ tehdään työnantajan johdon ja valvonnan alaisena
​työ tehdään yleensä yrittäjän omissa työtiloissa​työ tehdään työnantajan määräämissä tiloissa
​yrittäjä voi valita itse työaikansa​työnantaja määrää työntekijän työajan
​yrittäjä voi työskennellä usealle toimeksiantajalle samanaikaisesti​työntekijä ei saa työskennellä muille työnantajille samaan aikaan
​yrittäjä voi palkata apulaisen tai sijaisen työn teettäjää kuulematta​työntekijä ei saa palkata apulaista tai sijaista työnantajaa kuulematta
​työn tilaaja ei valvo työn tekemistä​raportointivelvollisuus työn tekemisestä
​korvaus työn tuloksen mukaan ​työntekijä saa palkan työnteosta
​työn tilaaja ei maksa vuosilomakorvausta eikä korvaa kuluja​työnantaja maksaa vuosilomakorvauksen ja korvaa työstä aiheutuvat kulut
on ilmoittautunut verottajan ennakkoperintärekisteriin ja rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi

 

Avoin yhtiö

​Asema yrityksessä ​YEL ​TyEL
​ Yhtiömies ​x
​Perheenjäsen, joka ei ole yhtiömies, mutta työskentelee yrityksessä
​- ilman palkkaa ​-​-
​- ja saa palkkaa​x

Kommandiittiyhtiö

​Asema yrityksessä ​YEL ​TyEL
​ Vastuunalainen yhtiömies ​x
​Äänetön yhtiömies, joka työskentelee yrityksessä
​- ilman palkkaa ​-​-
​- ja saa palkkaa​x
​ Perheenjäsen, joka ei ole yhtiömies, mutta työskentelee yrityksessä
​​- ilman palkkaa​-​-

​​- ja saa palkkaa

​x

Muu yhteisö (yhtymä, yhdistys, säätiö)

​Asema yrityksessä ​YEL ​TyEL
Henkilökohtaisesti yhteisön sitoumuksista vastuussa oleva osakas ​x
​Osakas, joka ei ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön sitoumuksista, mutta työskentelee
​- ilman palkkaa ​-​-
​- ja saa palkkaa​x
​Yhtiön sitoumuksista vastuussa olevan  osakkaan perheenjäsen, joka työskentelee
​​- ilman palkkaa​-​-

​​- ja saa palkkaa

​x

Osakeyhtiö

​Asema yrityksessä ​YEL ​TyEL
​ Johtavassa asemassa työskentelevä osakas, jonka
- o​mistus osakekannasta tai äänimäärästä yksin tai yhdessä perheenjäsenten kanssa on yli 30 % ​x
​- omistus on enintään 30 % ja saa palkkaa​x
​- omistus on enintään 30 % ja ei saa palkkaa​-​-
​Osakas, joka ei ole johtavassa asemassa,  mutta työskentelee ja saa palkkaa ​x
Osakkaan perheenjäsen, joka ei omista,  mutta työskentelee ja saa palkkaa x

Yksityinen toiminimi

​Asema yrityksessä ​YEL ​TyEL
​Liikkeen- tai ammatinharjoittaja, toiminimi ​x
​Aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, joka työskentelee
- ​ilman palkkaa ​x
- ​ja saa palkkaa​x
​Muu perheenjäsen, esimerkiksi samassa taloudessa asuva lapsi, joka työskentelee
​- ilman palkkaa​x
-​ ja saa palkkaa​x

Yrittäjän perheenjäsenet – YEL vai TyEL?

​Yhtiömuoto​YEL vai TyEL?
Osakeyhtiö
​Aviopuolisot omistavat yhdessä yli 50% ja työskentelevät yrityksessä johtavassa asemassa ​YEL
​Osakkaan perheenjäsen saa palkkaa yrityksessä, ei omista yhtään osaketta.​TyEL
​Osakkaan perheenjäsen työskentelee palkatta yrityksessä, ei omista yhtään osaketta.​Jää työeläketurvan ulkopuolelle
​Sisarukset omistavat osakeyhtiön puoliksi ja työskentelevät yrityksessä johtavassa asemassa. ​YEL
Yksityinen toiminimi
​Yritys on toisen puolison nimissä ja toinen työskentelee yrityksessä ilman palkkaa.​YEL
​Yrittäjän samassa taloudessa asuva lapsi työskentelee yrityksessä ilman palkkaa.​YEL
​Yrittäjän samassa taloudessa asuva lapsi työskentelee yrityksessä ja saa palkkaa.​TyEL
Avoin yhtiö
​Yhtiömiehen perheenjäsen työskentelee ja saa palkkaa yrityksessä, mutta ei ole yhtiömies.​TyEL
​Yhtiömiehen perheenjäsen työskentelee, eikä saa palkkaa yrityksessä. Ei ole yhtiömies.​Jää työeläketurvan ulkopuolelle.
Kommandiittiyhtiö
​Yhtiömiehen perheenjäsen saa palkkkaa yrityksessä, ei ole yhtiömies tai on äänetön yhtiömies.   ​TyEL
​​Yhtiömiehen perheenjäsen työskentelee palkatta yrityksessä, ei ole yhtiömies tai on äänetön yhtiömies.Jää työeläketurvan ulkopuolelle, jos ei saa palkkaa.