Ulkomaantyön vakuuttaminen

​​​​​​​Suunnitteletko lähtöä yrittäjäksi ulkomaille? Hyvissä ajoin kannattaa selvittää myös eläke- ja muut sosiaaliturva-asiat.

Suomi kuuluu yhtenäisen sosiaaliturvasäännöstön piiriin EU- ja ETA-maiden ja Sveitsin kanssa. Näissä maissa yrittäjä kuuluu yleensä työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin. Hän  voi tietyin edellytyksin pysyä myös Suomen sosiaaliturvan piirissä.

Australian, USA:n, Kanadan, Quebecin, Israelin, Intian ja Chilen kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, mutta niissä on yleensä vain vähän tai ei lainkaan sääntöjä yrittäjän työskentelystä. 

Muiden kuin edellä mainittujen maiden säännökset kannattaa myös selvittää huolella, kun suunnittelet yrittäjätoimintaasi ulkomailla. Parhaimman opastuksen kansainväliseen sosiaaliturvasäännöstöön saat Eläketurvakeskuksesta ja Kelasta.


Suomalainen yrittäjä ulkomailla

Mitkä maat kuuluvat EU- ja ETA-maihin ja sosiaaliturvasopimusmaihin?

EU-, ETA-maihin ja sosiaaliturvasopimusmaista tuleviin työntekijöihin sovelletaan yhtenäistä sosiaaliturvasäännöstöä.

Noudatetaan EU-asetusta 883/2004

EU-maat

 • Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja
 • Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta
 • Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua
 • Luxemburg, Malta, Portugali, Puola
 • Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa
 • Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska
 • Tshekki, Unkari ja Viro, Kroatia

ETA-maat

 • Islanti, Liechtenstein ja Norja

Sveitsi

Noudatetaan maiden välistä sosiaaliturvasopimusta

 • Chile, Israel, Kanada, Intia
 • Quebec, USA, Australia

Suomalainen yrittäjä EU-, ETA-maissa ja Sveitsissä

Pääsääntö on se, että yrittäjä kuuluu työskentelymaansa sosiaaliturvaan. Yrittäjän kotipaikasta tai kansalaisuudesta riippumatta. Tai yritysmuodosta. Samoja sääntöjä noudatetaan oli kyse osakeyhtiöstä, toiminimestä tai ammatinharjoittajasta.

Työskentelymaan lainsäädännön mukaan maksetaan maksut ja saadaan sosiaaliturvaetuudet.

Yrittäjä voi pysyä myös Suomen sosiaaliturvan piirissä

Keskeisin poikkeus pääsäännöstä koskee tilapäisesti toisessa tai useassa maassa työskentelevä yrittäjiä. He voivat pysyä Suomen sosiaaliturvan piirissä. Ehtoina ovat:

 • työskentely kestää korkeintaan 12 kuukautta
 • yrittäjän tai yrityksen kotipaikka on Suomessa
 • yrittäjä on hakenut lähetetyn yrittäjän todistuksen Eläketurvakeskuksesta
 • YEL-vakuutus on ollut voimassa vähintään neljä kuukautta ennen ulkomaille lähtöä.

Poikkeusluvalla työskentelyaikaa on mahdollista jatkaa yleensä enintään viisi vuotta. Poikkeuksista sopivat sopimusmaiden viranomaiset keskenään.

Todistus haetaan Eläketurvakeskuksesta

Todistuksella yrittäjä vapautuu työskentelymaan lakisääteisistä vakuutusmaksuista. Suomen sosiaaliturvaan kuuluva yrittäjä maksaa siis ulkomailla työskennellessäänkin lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Suomeen.

Lisätietoa verkossa

» Lähetetyn yrittäjän hakemus 
» Poikkeuslupa

Työskentely useassa EU-, ETA-maassa tai Sveitsissä

Useassa maassa työskentelevä yrittäjä kuuluu joko asuinmaansa tai yrityksen keskuspaikan sosiaaliturvan piiriin.

Huomattava osa toiminnasta asuinmaassa  

 • Yrittäjä kuuluu asuinmaansa sosiaaliturvaan, jos huomattava osa (vähintään 25%) kaikesta toiminnasta tapahtuu asuinmaassa.
 • Yrittäjätoiminnan määrittelyssä otetaan huomioon muun muassa yrittäjän liikevaihto, työaika, suoritettujen palvelujen lukumäärä ja/tai tulo.

Toiminta muualla kuin asuinmaassa 
Jos yrittäjä ei harjoita huomattavaa osaa toiminnastaan asuinmaassaan, hän kuuluu sen maan sosiaaliturvaan, jossa yrityksen toiminnan keskuspaikka sijaitsee.

Yrityksen toiminnan keskuspaikan määrittelemisessä otetaan huomioon

 • yrittäjän toiminnan kiinteän ja vakituisen toimipaikan sijainti
 • harjoitetun toiminnan luonne tai kesto 
 • suoritettujen palvelujen lukumäärä.

Todistukset Eläketurvakeskuksesta

Yrittäjä, joka työskentelee kahdessa tai useassa EU-maassa tarvitsee Eläketurvakeskuksen todistuksen osoitukseksi siitä, että hän kuuluu Suomen sosiaaliturvaan. Todistuksella yrittäjä vapautuu työskentelymaan lakisääteisistä vakuutusmaksuista. Suomen sosiaaliturvaan kuuluva yrittäjä maksaa siis ulkomailla työskennellessäänkin lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Suomeen.

Lisätietoa verkossa

» Eläketurvakeskus

Suomalainen yrittäjä USAssa, Kanadassa, Quebecissa, Israelissa tai Chilessä

Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Israelin, Kanadan, Quebecin ja USA:n kanssa. 

Kahdenvälisissä sosiaaliturvasopimuksissa on vain vähän yrittäjiä koskevia säännöksiä. Siksi näihin maihin työskentelemään lähteviin yrittäjiin sovelletaan lähes aina sopimusten pääsäännön mukaisesti työskentelymaan sosiaaliturvalainsäädäntöä.

Asuinmaa ratkaisee 

Jos yrittäjä työskentelee molemmissa maissa, asuinmaa ratkaisee:

Yhdysvallat

 • Suomessa asuva ja yrittäjätoimintaa harjoittava yrittäjä vakuutetaan YEL:n mukaan enintään vuoden ajan myös USA:ssa tapahtuvasta yrittäjätoiminnasta.
 • YEL-työtuloa määriteltäessä otetaan huomioon myös USA:ssa tapahtuva yritystoiminta.
 • Edellytyksenä on se, että YEL-vakuutus on ollut voimassa vähintään 4 kuukautta ennen Yhdysvaltoihin lähtöä.
 • Yrittäjä saa Eläketurvakeskuksesta todistuksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta hakemuksella FI/USA 1A

Kanada ja Quebec: 

 • Suomessa asuva yrittäjä vakuutetaan YEL:n mukaan, mutta vain Suomessa tehdyn työn osalta.

Työskentelymaa ratkaisee
Jos yrittäjä työskentelee molemmissa maissa, työskentelymaa ratkaisee:

Israel

 • Yrittäjä vakuutetaan työskentelymaassa.

Chile

 • Yrittäjä vakuutetaan työskentelymaassa.

Suomalainen yrittäjä muissa maissa

Mikäli yrittäjä lähtee tilapäisesti maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta,  hän voi pitää YEL-vakuutuksensa voimassa.  Ehtoina ovat

 • ulkomaantyö kestää alle vuoden
 • yrittäjän on tarkoitus palata sen jälkeen Suomeen.

Jos yrittäjä tietää ulkomailla työskentelyn jatkuvan yli vuoden, YEL-vakuutus tulee päättää jo ulkomaille lähtiessä.  

Jos Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta

Sopimusmaiden ulkopuolista maista eläkkeen hakeminen jää hakijan itsensä huolehdittavaksi. Eläkettä ei välttämättä makseta ulkomaille, jos maiden välillä ei ole sopimusta.


Ulkomainen yrittäjä Suomessa

Eläketurva ja ulkomaalainen yrittäjä EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä

Pääsääntö on on se, että yrittäjä kuuluu työskentelymaan sosiaaliturvaan. Yrittäjän kotipaikasta tai kansalaisuudesta riippumatta. Eli näistä maista Suomeen yrittäjäksi muuttava henkilö hankkii Suomesta YEL-vakuutuksen.

Suomen lainsäädännön mukaan maksetaan yrittäjän sosiaaliturvamaksut ja saadaan sosiaaliturvaetuudet. Eläkettä voi hakea Suomesta eläkeiässä asuinmaansa eläkejärjestelmän kautta.

Yrittäjä voi pysyä myös lähtömaansa sosiaaliturvan piirissä

Keskeisin poikkeus pääsäännöstä koskee tilapäisesti toisessa tai useassa maassa työskentelevä yrittäjiä. He voivat pysyä lähtömaansa sosiaaliturvan piirissä. Kaikkien seuraavien ehtojen on täytyttävä:

 • työskentelyn arvioitu kesto on yleensä korkeintaan 24 kuukautta
 • yrittäjän tai yrityksen kotipaikka on lähtömaassa ja
 • yrittäjällä on todistus eläketurvan hoidosta lähtömaastaan (ns. lähetetyn yrittäjän todistus).

Poikkeusluvalla työskentelyaikaa on mahdollista jatkaa yleensä enintään viisi vuotta. Poikkeuksista sopivat sopimusmaiden viranomaiset keskenään.

Eläketurva ja ulkomaalainen yrittäjä muista kuin EU- tai ETA-maista, Sveitsistä tai sosiaaliturvamaista?

​Eläketurva tulee hoitaa Suomen lainsäädännön mukaan. Yrittäjällä voi olla eläketurvaan liittyviä velvoitteita myös lähtömaassaan.  

Lisätietoa verkossa​