Millainen on sopiva YEL-työtulo?

​​​​​​​​​​​​YEL-työtulon mukaan lasketaan eläke- ja sosiaaliturvasi sekä YEL-maksusi. Se kannattaa alusta alkaen justeerata riittävälle tasolle.   

Saat työeläkettä itse määrittämäsi YEL-työtulon mukaan. Ja jos sairastut tai saat perheenlisäystä, YEL-työtuloa käytetään päivärahojen laskennan perusteena.

Vastuu työtulon riittävästä tasosta on yrittäjällä itsellään. Työtuloa voi muuttaa, mutta ei voi takautuvasti.

Mikä YEL-työtuloksi? Työtulon tulee vastata työpanostasi. Työtulosi tulee vastata palkkaa, jota työsuhteessa maksettaisiin yh​​tä ammattitaitoiselle henkilölle kuin sinä olet.

Työtulo kannattaa pitää ajan tasalla. Siten turvaat toimeentulosi eri elämäntilanteissa.

​Vuonna 2017            ​€ / v
​Yrittäjätoiminta pitää vakuuttaa, jos yrittäjän työpanoksen arvo on yli 7 645,25
​Yrittäjän työtulon yläraja on​ ​173 625,00
​Työttömällä yrittäjällä on mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan, jos työtulo on vähintään​12 564,00
​Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi, jos työtulo on vähintään ​12 564,00
​Keskityötulo Suomessa​22 000

YEL-työtulon vaikutus yrittäjän sosiaaliturvaan

YEL-työtulo ja eläke

Yrittäjän eläke karttuu kunkin vuoden YEL-työtulon perusteella. Työtulo on peruste vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeen määrälle. Vapaaehtoisiin eläkkeisiin verrattuna YEL-vakuutus tarjoaa sinulle elinikäisen vanhuuseläketurvan. 

Eläkeuudistus ja eläkkeen karttuminen

Vuoden 2017 alusta yrittäjälle karttuu eläkettä työtulosta 1,5 prosenttia vuodessa. Siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiaiden eläkekarttuma on 1,7 prosenttia työtulosta. Tällä ikäluokalla on myös 1,5 prosenttiyksikköä suurempi YEL-maksu.

Eläkkeen karttuminen 31.12.2016 saakka

Vuoden 2016 loppuun saakka yrittäjän eläke on karttunut työtulosta vuodessa

 • 18–52-vuotiaana 1,5 %
 • 53–62-vuotiaana 1,9 %
 • 63–67-vuotiaana 4,5 %

Oman eläkekertymäsi näet Oma eläke -palvelussa

Eteran asiakkaat voivat tarkistaa Eteran Oma eläke -palvelusta oman eläkekertymän ja laskea kuinka työtulon muutos vaikuttaa eläkkeeseen. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

 

YEL-työtulo ja Kelan etuudet

YEL-työtulo vaikuttaa seuraaviin Kelan myöntämiin etuuksiin:

 • sairauspäiväraha
 • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä osittainen vanhempainraha
 • erityishoitoraha
 • kuntoutusraha

Vuonna 2017 maksettavien sairauspäivärahojen, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan tai kuntoutusrahan perusteena käytetään vuoden 2015 keskimääräistä YEL-työtuloa, joka on tarkistettu palkkakertoimella. 

 • Jos ansiotuloa saa muusta kuin omasta yrittäjätoiminnasta, myös se lasketaan mukaan päivärahan perusteena olevaan työtuloon.
 • Jos YEL-työtulo on vuodesta 2015 noussut palkkakertoimella tarkistettuna vähintään 20 prosenttia, päivärahaa voi hakea päivärahakautta edeltävän kuuden kuukauden työtulon perusteella. Jos päivärahan perusteena käyttää puolen vuoden takaista työtuloa, Kelaan on toimitettava työtulotodistus.

YEL-työtulotodistuksen saat Eteran verkkopalvelusta

Työtulotodistuksen Kelaa varten saa kätevästi kirjautumalla Eteran verkkopalveluun tai soittamalla yrittäjäpalveluumme.

YEL-työtulo ja sairausvakuutusmaksu

YEL-työtuloa käytetään perusteena yrittäjän sairausvakuutusmaksua määrättäessä. Sairausvakuutusmaksu sisältyy yrittäjän ennakonpidätysprosenttiin.

YEL-työtulo ja työttömyysturva

Työttömäksi jäänyt yrittäjä voi saada myös työttömyyspäivärahaa Kelasta tai kassaan kuuluessaan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa yrittäjien työttömyyskassasta.

Jos yrittäjä on työttömyyskassan jäsen, hänen ansiosidonnaisen päivärahansa ja jäsenmaksun määrä perustuu YEL-työtuloon.

Ehtona on se, että

 • YEL-työtulo on vähintään 12 564 euroa vuonna 2017.
 • hänellä on viimeisen neljän vuoden aikana YEL-, MyEL-työtuloa tai TyEL-ansioita vähintään 15 kuukaudelta työssäoloehdon täyttävä määrä
 • ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saa, jos yrittäjä kuuluu yrittäjien työttömyyskassaan ja on ollut jäsen 15 kuukautta.
» Kela
» Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa
» Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Yrittäjien työtulot usein liian alhaiset

Vakuutettu työtulo on usein liian pieni suhteessa yrittäjän työpanoksen todelliseen arvoon. Keskipalkkaan verrattuna työtulot ovat noin kolmanneksen pienemmät.

Yrittäjän sosiaaliturvan kannalta liian alhainen työtulo on iso ongelma, sillä eläkkeet ja päivärahat jäävät pieniksi.


Ohjeita riittävän työtulon määrittämiseen

Tässä muutama vinkki työtulon määrittämiseen. 

 • Mieti paljonko maksaisit sijaiselle kuukaisipalkkaa, joka tekisi samaa työtä kuin sinä. Huomio työskentelytuntiesi määrää. Kertaa sitten kuukausipalkka kahdellatoista niiin saat sinulle sopivan työtulon.
 • Mieti, millä kuukasitulolla pärjäisit, jos sairastut tai jäät eläkkeelle. Valitse työtulosi sen mukaan.
 • Eläketurvakeskuksen työtuloohjeesta voit tarkistaa ammattikohtaisiin suosituksiin.​
 • Jos et ole varma työtulosi tasosta, valitse Suomen keskityötulo joka on 22 000 euroa.

Hyödyllisiä linkkejä

» Esimerkkejä työtulon vaikutuksesta yrittäjän sosiaaliturvaan, pdf

» Eläketurvakeskuksen työtulo-ohje, pdf