YEL ja yrittäjän sosiaaliturva

​​​​​​​​Yrittäjän sosiaaliturva pohjautuu YEL-vakuutuksessa ilmoittamaasi YEL-työtuloon. Oma perusturva kannattaa pitää riittävällä tasolla.

Saat tukea toimeentuloosi, jos​ sairastut, jäät työttömäksi, saat perheenlisäystä tai jäät eläkkeelle. Huolehdi heti alusta, että perusturvasi on kunnossa.


Huomaathan että​


  • Ansiosidonnaisen työttömyyspäiv​ärahan saat, jos YEL-työtulosi on vähintään ​12 564,00 euroa vuodessa
    (vuonna 2017) ja kuulut yrittäjäkassaan.         
  • Jokaisen vuoden työtulo vaikuttaa tulevaan eläkkeeseen, joten muista pitää työtulo oikealla tasolla heti vakuutuksen alkaessa.

Yrittäjän sosiaaliturva

Sairauspäiväraha

Oikeus sairausajan päivärahaan on pysyvästi Suomessa asuvalla, omassa tai toisen työssä olevalla 18–67-vuotiaalla sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden perusteella. Oikeus päättyy viimeistään 68 ikävuoden täyttymistä seuraavan kuukauden alusta. Yrittäjillä on samat oikeudet kuin muillakin henkilöillä. Yrittäjällä on oikeus myös osasairauspäivärahaan, jos hän sairastuttuaan pystyy osa-aikaisesti jatkamaan kokopäiväistä yritystoimintaansa.

YEL-vakuutetun sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat 3 arkipäivää.

Päiväraha lasketaan palkkakertoimella tarkistetun kahden vuoden takaisen keskimääräisen työtulon perusteella. Päiväraha voi perustua myös sairastumista tai vanhempainvapaata edeltävien kuuden kuukauden YEL-työtuloon, jos sen on vuosituloksi muutettuna 20 % suurempi kuin verotuksessa todettu palkkakertoimella tarkistettu työtulo.

Jos käytät kuuden kuukauden takaista työtuloa, tarvitset Eteralta työtulotodistuksen. Sen saat helposti kirjautumalla Eteran verkkopalveluun.  

Vahvistettu YEL- työtulo määrittää yrittäjän sairauspäivärahan suuruuden. Jos yrittäjä on myös työsuhteessa ja saa palkkatuloa, myös se lasketaan mukaan päivärahan perusteena olevaan työtuloon. YEL-maksun joustot eivät vaikuta sairauspäivärahaan.

Sairauspäivärahaa haetaan Kelasta. Se onnistuu helposti Kelan verkkopalvelusta.

Vinkki! Jos sinulla on sopimus yksityisen tai julkisen terveyshuollon kanssa, voit samalla kirjautumisella hakea Kelalta takaisin 50% lääkärikuluista.

Lisätietoa verkossa

» Kelan sairauspäivärahalaskuri

Työttömyysturva

Yrittäjän työttömyyspäiväraha perustuu YEL-työtuloon.

Yrittäjällä on oikeus työttömyyspäivärahaan, kun

  • hänellä on viimeisen neljän vuoden aikana YEL-, MyEL- tai TyEL-ansioita vähintään 15 kuukaudelta
  • hänen YEL-työtulonsa on vähintään 12 564 euroa vuonna 2017.
  • hän on lopettanut tai keskeyttänyt yritystoiminnan ja työvoimaviranomainen on todennut hänet oikeutetuksi etuuteen.

Kela maksaa peruspäivärahaa, jos yrittäjä ei kuulu työttömyyskassaan.

Lisätietoa verkossa

» Kela
» Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa
» Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan suuruus määräytyy vahvistetun YEL- työtulon perusteella.

Päivärahan perusteena on palkkakertoimella tarkistettu kahden vuoden takainen keskimääräinen YEL-työtulo.  Päiväraha voi perustua myös vanhempainvapaata edeltävien kuuden kuukauden YEL-työtuloon, jos sen on vuosituloksi muutettuna 20 % suurempi kuin verotuksessa todettu ja palkkakertoimella tarkistettu työtulo.

Jos käytät kuuden kuukauden takaista työtuloa, tarvitset Eteralta työtulotodistuksen. Sen saat helposti kirjautumalla verkkopalveluun.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaa haetaan Kelasta.

Lisätietoa verkossa

» Linkki Kelan laskureihin 

Työtapaturma

Tapaturmavakuutus kattaa työssä, työpaikalla ja työmatkalla sattuneet tapaturmat sekä työn aiheuttamat ammattitaudit.

Jos yrittäjällä on YEL-vakuutus, hän voi ottaa tapaturmavakuutuksen vapaaehtoisena.

Yrittäjän tapaturmavakuutus   
Yrittäjälle määritellään vuosityöansio, jonka perusteella määräytyy vakuutusmaksu. Vuosityöansion tulee olla samansuuruinen kuin YEL-työtulo.

Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen ansionmenetyskorvaukset ja perhe-eläke maksetaan tapahtumahetkellä voimassa olevan YEL-vakuutuksen mukaan.

Vapaaehtoisen yrittäjän tapaturmavakuutuksen saa Eteran yhteistyökumppaneilta.

Lisätietoa verkossa

» Vakuutusyhtiö Fennia

» Vakuutusyhtiö Pohjantähti
» Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

Usein kysyttyä

Jos jään sairaus- tai vanhempainvapaalle, miten päivärahani lasketaan?

​Sairaus- ja vanhempainpäiväraha määräytyy YEL- työtulon perusteella. Tänä vuonna alkavan päivärahan perusteena on kaksi vuotta sitten vahvistettu keskimääräinen työtulo, joka on tarkistettu palkkakertoimella. 

Päiväraha voi perustua myös sairastumista tai vanhempainvapaata edeltävien 6 kuukauden YEL-työtuloon, jos se on vuosituloksi muutettuna 20 % suurempi kuin verotuksessa todettu ja palkkakertoimella tarkistettu työtulo.

Jos käyttää kuuden kuukauden takaista työtuloa, tarvitsee YEL-työtulotodistuksen. Sen saat helposti kirjautumalla Eteran verkkopalveluun. 

Mikä on yrittäjien sairauspäivärahan omavastuuaika?

​Kun olet YEL-vakuutettu, sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat 3 arkipäivää. Päivärahat haetaan Kelasta, se onnistuu esim. Kelan verkkopalvelun kautta.