Rahoitusvaihtoehtomme

​​​​Etera tarjoaa monipuolisia rahoitusratkaisuita asiakkailleen. Tutustu vaihtoehtoihimme.

Eteralla on rahoitusratkaisuja erilaisiin investointihankkeisiin ja käyttöpääoman tarpeeseen. Lisäksi Etera rahoittaa yritys- ja omistusjärjestelyjä sekä rahoituksen uudelleenjärjestelyjä. Rahoituspalveluita tarjotaan yhtiöille, joiden toiminta on vakiintunutta.

Takaisinlaina

Vakuutuksenottajalla on mahdollisuus lainata osa  TyEL –vakuutusmaksuista kertyneestä rahastosta vakuutuksen voimassaolon aikana. Laina-aika voi olla 1 – 10 vuotta. Vakuutena voivat olla pankkien, Garantian tai Finnveran takaus. Korkona käytetään TyEL –lainakorkoa.

Sijoituslaina

Sijoituslaina on vieraan pääomanehtoinen rahoitus, jonka laina-aika on pääsääntöisesti 1-10 vuotta. Vakuutena voidaan käyttää erilaisia reaalivakuuksia ja eri takaajien (pankit, Garantia, Finnvera) takauksia. Viitekorkona käytetään joko TyEL –viitekorkoa tai Euriboria.

Muu rahoitus

Välirahoitus (esim. juniorilaina, pääomalaina) on oman ja vieraan pääomanehtoisen rahoituksen välimuoto ja on aina osa laajempaa rahoituskokonaisuutta.