• Prisbelönta lösningar inom Cash Management och Trade Finance, även för internationella behov.
 • Direkt på etera.fi
 • Avancerade webblösningar: Webbank (Business Online), tablet- och mobilbank
 • Finansiering för företagets verksamhet och kapitalbehov
 • Riskkartläggningar för företag och företagare
 • Skräddarsydda skyddslösningar
 • Borgensförsäkring
 • Personlig service
 • Fennia Livs grupplivförsäkringar
 • Placerings- och kapitalförvaltningslösningar
 • Rekommenderad av flest kunder *)
  *)EPSI Rating 2012, 2013, 2014,

"Eteras arbetspensionsförsäkringar kan också tecknas på Pohjantähti där du betjänas av din egen sakkunniga kontaktperson. På en gång kan du få lämpliga person- och egendomsförsäkringar för såväl företagande som fritid. Vi står till din tjänst på nästan 40 orter."

 • Mångsidigt försäkringsskydd för personer och egendom, för såväl företagande som fritid, enligt dina egna behov
 • Egen kontaktperson som det går enkelt och snabbt att sköta försäkringsärendena med
 • Sakkunnig riskhantering och försäkringsskydd, med 120 års erfarenhet
 • 94 % av Pohjantähtis kunder rekommenderar sitt försäkringsbolag
Layer 1 Kunden Kunden

Jag vill höra mer om Eteras partnertjänster


Etera och mycket mer – heltäckande försäkrings- och banktjänster från våra partner

Fyll i dina kontaktuppgifter på formuläret så kontaktar våra partner dig för att berätta mer om sina tjänster.

 1. Kontaktuppgifter

 2. Företagets namn

 3. FO-nummer

 4. För- och efternamn

 5. E-post

 6. Telefonnummer

 7. Kontaktförfrågan

 8. Jag vill ha mer information om tjänsterna


 9. Mer information